Klimamål krever fremtidsrettede bærekraftige løsninger

Klimamål krever fremtidsrettede bærekraftige løsninger

Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? NCC mener at byggebransjen allerede er godt på vei og vil på sikt klare å nå de ambisiøse målene om et klimanøytralt samfunn i 2050, oppnåelse av 40 prosent reduksjon av utslipp i 2030, lukkede materialkretsløp i 2050 og null utslipp av miljøgifter i 2050.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dette var noen av budskapene NCC presenterte på årets Futurebuilt2017 som blant annet ble holdt på NCCs Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i Asker - Norges kanskje mest miljøvennlige barneskole og barnehage.

- Vi er utrolig stolte av hva vi har fått til på Brynsengfaret skole. Brynsengfaret skole er et teknisk komplisert bygg med energibrønner og solcelleanlegg som skal virke sammen. I tillegg er det spesielt glass i gymsalen og fotballbane på taket, sier Terje Andersen, VDC-leder i NCC.

Årets program tok utgangspunkt i eiendomssektorens veikart mot 2050 og konseptet nullutslippsbyen. Det ble vist løsninger samfunnet trenger for å realisere eiendomssektorens fremtidsvisjoner, og hvilke løsninger som allerede finnes, og at de mest innovative byene og byggeprosjektene allerede er godt i gang med å gjøre visjoner til virkelighet.

Pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB)

Brynseng skole blir en ny 1-7 skole, med flerbrukshall, for 840 elever. Skolebyggets ambisiøse miljøprofil vil gjøre det til et referanseprosjekt for fremtidig skoler i Norge og i utlandet. Skolen skal bygges som passivhus, men blir også et pilotprosjekt på nesten nullenerginivå (nNEB). nNEB blir gjeldende standard for offentlige bygg i EU fra 2018. Fra 2021 vil det bli gjeldene standard for alle nybygg. Skolen blir på ca. 11 700 kvadratmeter og ferdigstilles til skolestart 2017.

Sammen med Undervisningsbygg skal NCC være med å realisere felles ambisjoner om fremtidsrettede og bærekraftige skolebygg. For å nå de ambisiøse miljøkravene må Brynseng skole tilfredsstille en rekke strenge kriterier. Integrert i fasadene vil det bli bygget et solcelleanlegg, i tillegg til en brønnpark med varmepumper. Solcelleanlegget skal være på 1000 m² og skal produsere rundt 100.000 kWh per år.

Pedagogisk tilbud integrert i bygget

I det ferdige bygget vil elever og lærere få mulighet til å følge strømproduksjon og forbruk. Det gir prosjektet en ny og spennende pedagogisk dimensjon. NCC skal være ledende innen bærekraftig utvikling, og dette prosjektet vitner om satsing på tydelige miljømål, der nye generasjoner vil få et innblikk i energi og miljø.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende entreprenør- og utviklingsselskaper innen utvikling av bærekraftige bygg, og har erfaring fra flere miljøsertifiserte undervisningsbygg. På tomten har det tidligere vært industriaktivitet, og før byggingen kan starte må masser med blant annet bly og olje, samt gamle bygningsrester fjernes. Byggeplassen vil følge NCCs eget konsept "Grønn byggeplass", som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen