Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen.
Illustrasjonen viser eksempel på moderne, luftet tak med kompleks takform, hvor luftingen er gitt spesiell oppmerksomhet i prosjekteringen. (Illustrasjon: Norgeshus )

Klimatilpasning av store tretak

SINTEF-forsker Lars Gullbrekken disputerte for doktorgraden ved NTNU 3. mai om klimatilpasning av luftede, store tretak.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Luftede skrå tretak er en vanlig konstruksjon i Norge. Takene må luftes for å unngå problemer med blant annet snøsmelting og ising i takrenner og nedløp. Doktorgradsarbeidet til Lars Gullbrekken, utført som en del av forskningssenteret Klima 2050, har resultert i anbefalte minimumskrav til lufting for lengre og flatere tak enn de som dekkes av Byggforskserien i dag. 

Nødvendig klimatilpasning

Byggforskserien beskriver dokumenterte løsninger for oppbygging av luftede, skrå tretak. Her presenteres løsninger for tak med lengde fra raft til møne på inntil 15 meter og med takvinkel ned til 10-15°. Med økt fokus på små klimagassutslipp øker interessen for å bygge tretak som går ut over rammene gitt i Byggforskserien.  

Lars Gullbrekken har studert muligheten for å bygge lengre og flatere luftede tretak tilpasset norsk klima. Hovedmålet med studien har vært å øke kunnskapen om ventilering av luftespalten under taktekningen. 

Det er hovedsakelig to årsaker til at luftespalten under taktekningen må luftes; for å unngå oppvarming av taktekningen og dermed smelting av snø på taket som fryser igjen på de kaldere lavere delene av taket, og for å ventilere ut fukt fra konstruksjonen.

Lengre og flatere tak

Dagens moderne takkonstruksjoner bygget i henhold til gjeldende Byggteknisk forskrift (TEK17) er godt isolerte og slipper dermed mindre varme ut i luftespalten sammenlignet med eldre takkonstruksjoner. Luftebehovet for å unngå snøsmelting er derfor redusert for moderne tak. Dette muliggjør også bygging av lengre luftede tretak uten at snøsmelting og isdannelse ved raft blir et problem. 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen