Knauf Insulation tar ufordringen

Knauf Insulation tar ufordringen

Den 11. desember sluttet FNs klimamøte i Paris, COP21. Verdens samlede land ble enige om et av vår tids største spørsmål, å stoppe og begrense jordens temperaturøkning på grunn av utslipp av drivhusgasser.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Dette berører Knauf Insulation og alle i bygge- bransjen mer enn mange tror – men først vil jeg peke på den store utfordringen dette faktisk innebærer, skriver Peter Isacsson, General Manager Nordics i en pressemelding.

Den nye klimaavtalen slår fast at den globale temperaturøkningen skal holdes godt under to grader i år 2030, og at man skal forsøke å begrense den til 1,5 grader. Hvis vi ikke gjør noenting og fortsetter med ”business as usual”, vil utviklingen gi en temperaturøkning på 4,8 grader, ifølge FNs klimapanel.

Hva ble man enig om i Paris?

Kina skal for eksempel bremse utslippsøkningen og få den til å peke nedover senest innen 2030. EU-landene og USA skal på sin side redusere utslippene med henholdsvis 40 og 27 prosent innen 2025. De este er enige om at dette ikke er nok, men det er likevel en begynnelse.

Hvordan vil dette påvirke byggebransjen?

Boliger og lokaler står for ca. 40 prosent av Europas totale energibruk. Ved å bygge smartere og isolere mer effektivt, kan vi bedre spare energien vi har til rådighet og redusere karbondioksidutslippet. Og dessuten spare penger.

- Så tross alt ser jeg optimistisk på den store klimautfordringen. Som produsent av glassullprodukter kan, og vil, Knauf Insulation spille en viktig rolle. Glassull gir nemlig store fordeler og muligheter. Den kan komprimeres og gi bedre isolerende egenskaper med litt høyere tetthet, uten at den blir uhåndterlig og uøkonomisk på grunn av økt vekt og høyere transportkostnader, fortsetter Isacsson.

- Vi jobber hardt med å utvikle produkter, redusere lambdaverdiene og tilby isolering som er bra både for miljøet og økonomien, avslutter Isacsson.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen