Knauf Insulation tar ufordringen

Knauf Insulation tar ufordringen

Den 11. desember sluttet FNs klimamøte i Paris, COP21. Verdens samlede land ble enige om et av vår tids største spørsmål, å stoppe og begrense jordens temperaturøkning på grunn av utslipp av drivhusgasser.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Dette berører Knauf Insulation og alle i bygge- bransjen mer enn mange tror – men først vil jeg peke på den store utfordringen dette faktisk innebærer, skriver Peter Isacsson, General Manager Nordics i en pressemelding.

Den nye klimaavtalen slår fast at den globale temperaturøkningen skal holdes godt under to grader i år 2030, og at man skal forsøke å begrense den til 1,5 grader. Hvis vi ikke gjør noenting og fortsetter med ”business as usual”, vil utviklingen gi en temperaturøkning på 4,8 grader, ifølge FNs klimapanel.

Hva ble man enig om i Paris?

Kina skal for eksempel bremse utslippsøkningen og få den til å peke nedover senest innen 2030. EU-landene og USA skal på sin side redusere utslippene med henholdsvis 40 og 27 prosent innen 2025. De este er enige om at dette ikke er nok, men det er likevel en begynnelse.

Hvordan vil dette påvirke byggebransjen?

Boliger og lokaler står for ca. 40 prosent av Europas totale energibruk. Ved å bygge smartere og isolere mer effektivt, kan vi bedre spare energien vi har til rådighet og redusere karbondioksidutslippet. Og dessuten spare penger.

- Så tross alt ser jeg optimistisk på den store klimautfordringen. Som produsent av glassullprodukter kan, og vil, Knauf Insulation spille en viktig rolle. Glassull gir nemlig store fordeler og muligheter. Den kan komprimeres og gi bedre isolerende egenskaper med litt høyere tetthet, uten at den blir uhåndterlig og uøkonomisk på grunn av økt vekt og høyere transportkostnader, fortsetter Isacsson.

- Vi jobber hardt med å utvikle produkter, redusere lambdaverdiene og tilby isolering som er bra både for miljøet og økonomien, avslutter Isacsson.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen