Komplette BIM-løsninger gir store fordeler

Komplette BIM-løsninger gir store fordeler

Byggherren Helse Sør-Øst er en av de første som implementere TOTAL BIM på sitt nye sykehusprosjekt. Nye løsninger for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) gir spennende muligheter.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

COWI HAR HATT ansvaret for prosjekteringsledelsen av det nye Østfoldsykehuset. COWIs utfordring var å programvareleverandører kunne levere BIM-teknologi for modellering av både innomhus og utomhus. COWI valgte Revit fra Autodesk for modellering av bygningsmassen.

For utomhus falt valget på Novapoint. Solibri ble valgt som verktøy for å samle dataene fra både bygning og utomhus. Novapoint levers av Vianova Systems og er et verktøy for prosjektering av samfunnsinfrastruktur hvor infrastrukturinformasjon flyter mellom alle faser i prosjektet. Informasjonsmodellen gir oversikt på alt fra planlegging og prosjektering til bygging og forvaltning. Fremtidens Byggenæring har snakket med Idar Kirkhorn i Vianova Systems om utvikling av eksport til IFC-formatet fra Novapoint, slik at Solibri kunne hente inn modelldata også for utomhus.

UTFORDRINGER

Hvordan er BIM tilpasset utomhus ved bygging av bygg som sykehus?

- Vi har brukt et konvensjonelt verktøy som har vært på markedet en god stund. Trinn 1 var å produsere en 3D-modell av utomhus som inneholder parkeringsområde, veianlegg, rundkjøringer og alt du ser utenfor. Trinn 2 var at man leverte modellen på et åpent format som heter IFC. Dette var utfordringen til COWI da de konvensjonelle prosjekteringsverktøyene ikke hadde støtte for å levere på dette formatet.

Formatet er laget med utgangspunkt i bygningsvolumet, med veldig lite støtte for utomhus. Vi greide i samarbeid med COWI og levere utomhus på IFC-formatet. Dette var helt sentralt for å få til felles arbeidsprosesser for både bygningen og utomhus informasjon, forklarer han.

- Kjernen er at alle leverandørene greier å levere inn til denne modellen. Statsbygg hadde det som utgangspunkt at man ikke skulle levere på proprietære formater. Vi brukte vår programvare som heter Novapoint hvor vi lagde en egen funksjon som kunne eksportere til IFC. Statsbygg var med å finansiere dette initiativet siden det ikke var støtte for utomhus i IFC-standarden.

Fortell om hvordan Novapoint og Solibri fungerer sammen?

- Da Novapoint produserte IFC-filer så måtte dette være på riktig koordinat-system. Det første problemet var at Solibri ikke taklet disse filene som medførte at Solibri kom med oppgradering av programvaren. Vi fikk inn filene og man kunne se utomhus, men den visuelle kvaliteten var fortsatt dårlig. For at man skulle kunne ta alle IFC-filene inn i Solibri og se en samlet modell samtidig endte vi opp med å levere IFC-filene med et «justert» koordinatreferansesystem. Da fungerte det.

BIM-LØSNINGER

Hva savner dere fortsatt i løsningen?

- Vi vet at IFC-formatet fortsatt ikke er godt nok utviklet for utomhus. Og vi vet at dette vil ta tid. Vianova har siste 1-2 årene involvert oss i buildingSmart International med å starte prosessen med å definere utomhus infrastruktur. Den fasen vi er inne i nå er det viktig at man er pragmatisk og at oppdragsgivere som Statsbygg, Statens Veivesen og Jernbaneverket er med på å dra lasset slik at metoder og verktøy utvikles videre steg for steg.

Hva tror du kommer i fremtiden innen BIM-løsninger?

- Vi tror at dette vil ta tid, men vi håper at ingeniørene vil bruke mer og mer av sin tid på å modellere og analysere løsninger, i stedet for å lage 2D-tegninger. Formalistiske ting er ikke særlig produktivt. Fokus bør ligge på 3D-modeller som kan produseres og analyserer på forskjellige måter. Dette vil redusere feil og man klarer å forutse hvordan ting vil se ut og hvordan ting fungerer sammen og hvor fleksibelt det er i forhold til å gjøre forandringer.

Det har vært utfordringer forbundet med størrelsen på modellene i forhold til ytelse på både software og hardware. Når man i tillegg tar inn i terreng og området rundt tok dette mye ressurser. Store, komplekse, sammensatte og detaljert modeller er ressurskrevende.

- Modellene blir veldig store. Østfoldsykehuset er en av de største modellene som er modellert i Revit, så vidt vi kjenner til. Det har vært utfordringer forbundet med størrelsen på modellene i forhold til ytelse på både software og hardware. Når man i tillegg tar inn i terreng og området rundt tok dette mye ressurser. Store, komplekse, sammensatte og detaljert modeller er ressurskrevende. Dette er noe vi vil jobbe med fremover.

Har du eksempler fra andre interessante bransjer som anvender BIM?

- Vi i Vianova har vår fokus på utomhus og infrastruktur, som veisystemer, jernbane, elektriske systemer og vann- og avløp. Andre jobber med bygg og man ønsket at alt dette skal kunne fungere sammen. Nøkkelen til dette vil nettopp være åpne formater som IFC og GML, der GML kommer fra GIS-verden.

- Det er interessant å se hvordan Statens kartverk forholder seg til dette. Internasjonalt er Statens kartverk bra, men på 3D-modeller har de mye å hente. Det man ser er at Google har til dels veldig detaljert modeller som er bygd opp av private som
er villig til å dele sine modeller. Vi tror det Google har gjort vil «presse» hele bransjen i retning av mer bruk av detaljert 3D, også innen forvaltning. Det er naturlig at det offentlige vil måtte svare på denne utfordringen. Det blir for dumt å gå til Google for å vite hvordan Norge ser ut. For å illustrere poenget av vi gjerne internt snakket om «Statens Modellverk» som et alternativt navn på Statens kartverk. Kanskje vi skal foreslå det for den nye regjeringen?

- Statens kartverk har åpnet opp slik at private og profesjonelle kan anvende data for å lage nye produkter. Dette er veldig bra, men som sagt, dette er kartdata som har en mye lavere detaljeringsgrad enn de BIM-modellene som nå kommer fra både bygg- og anleggssiden. Statens Kartverk forvalter slik sett en veldig forenklet modell av hvordan Norge ser ut i dag. Spennvidden mellom en veldig detaljert BIM-modell og Statens kartverk er stor. Spørsmålet blir: skal BIM-modellene tilbakeføres til Statens kartverk slik at andre kan bruke den?

Er problemstillingen forbundet med intellektuell eiendomsrett?

- Foreløpig tilbakeføres metadata om bygget med en ganske forenklet geometrisk modell av bygningen. Det er jo her vi ser at Google «bare gjør det» mens andre diskuterer hvordan man skal gjøre det. Tenk om man var villig til å levere alle BIM-modellerte bygninger til Statens kartverk? – da er jeg sikker på at det hadde skjedd spennende ting over tid. Hvilket ambisjonsnivå vil man legge seg på? Det handler ikke bare om teknologi - det handler også om vilje og motivasjon, avslutter han til Fremtidens Byggenæring.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen