Krever vekslingsmodell for yrkesfagene

Krever vekslingsmodell for yrkesfagene

Det går for sakte med å sette i gang vekslingsmodellen innenfor yrkesfagutdanningen mener Byggmesterforbundet, til tross for at man i 2013 fikk gjennomslag for modellen i stortingsmeldingen "På rett vei".

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Som en påminnelse fikk AP-leder Jonas Gahr Støre overrakt et konkret forslag for vekslingsmodellen, i glass og ramme, under Byggmesterforbundet landsmøte fredag 27. mai.
Gahr Støre var på plass på landsmøtet for å holde et foredrag om akkurat yrkesfagarbeiderens betydning og hvilke grep som må til for å utdanne flere yrkesfagarbeidere.

Byggmesterforbundet har i flere år tatt til orde og kjempet for at utdanning i videregående skole må over på en mer naturlig veksling mellom teori og praksis enn dagens utdanningsmodell med 2 år i skole og 2 år i praksis. Hovedprinsippet i vekslingsmodellen er at det veksles mellom teori og praksis, allerede fra første år i utdanningen og videre under hele utdanningsløpet på 4 år. Det er denne modellen som bør være hovedløpet for tømrerfaget og andre yrkesfag, mener Byggmesterforbundet.

Det er satt i gang forsøk med vekslingsmodell noen steder i landet, med svært gode erfaringer. Tilbakemeldingene er blant annet at elevene er mer konsentrerte og motiverte, både i skoletimene og ute i praksis. Elevene får en bedre utdanning, frafallet reduseres kraftig og arbeidslivet får mer kvalifisert utdannede fagarbeidere. Med ønske om at flere skal gå i gang og tilby vekslingsmodellen har Byggmesterforbundet nå tatt skjeen i egen hånd og utarbeidet en mal for hvordan utdanningsløpet bør legges opp. Denne er sendt ut til alle utdanningsinstitusjoner i landet med lærlinger eller elever i tømrerfaget. Samtidig er selve modellen slik at denne også enkelt kan tilpasses mange andre yrkesfag.

I vekslingsmodellen legges det opp til tett samarbeid mellom skole og opplæringskontor/bedrift gjennom hele opplæringsløpet for å skape god og sammenhengende opplæring for elevene. Fellesfagene yrkesrettes og programfagene praksisrettes. Dette mener Byggmesterforbundet er oppskriften for å få gode fagarbeidere også i fremtiden.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen