Krever vekslingsmodell for yrkesfagene

Krever vekslingsmodell for yrkesfagene

Det går for sakte med å sette i gang vekslingsmodellen innenfor yrkesfagutdanningen mener Byggmesterforbundet, til tross for at man i 2013 fikk gjennomslag for modellen i stortingsmeldingen "På rett vei".

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Som en påminnelse fikk AP-leder Jonas Gahr Støre overrakt et konkret forslag for vekslingsmodellen, i glass og ramme, under Byggmesterforbundet landsmøte fredag 27. mai.
Gahr Støre var på plass på landsmøtet for å holde et foredrag om akkurat yrkesfagarbeiderens betydning og hvilke grep som må til for å utdanne flere yrkesfagarbeidere.

Byggmesterforbundet har i flere år tatt til orde og kjempet for at utdanning i videregående skole må over på en mer naturlig veksling mellom teori og praksis enn dagens utdanningsmodell med 2 år i skole og 2 år i praksis. Hovedprinsippet i vekslingsmodellen er at det veksles mellom teori og praksis, allerede fra første år i utdanningen og videre under hele utdanningsløpet på 4 år. Det er denne modellen som bør være hovedløpet for tømrerfaget og andre yrkesfag, mener Byggmesterforbundet.

Det er satt i gang forsøk med vekslingsmodell noen steder i landet, med svært gode erfaringer. Tilbakemeldingene er blant annet at elevene er mer konsentrerte og motiverte, både i skoletimene og ute i praksis. Elevene får en bedre utdanning, frafallet reduseres kraftig og arbeidslivet får mer kvalifisert utdannede fagarbeidere. Med ønske om at flere skal gå i gang og tilby vekslingsmodellen har Byggmesterforbundet nå tatt skjeen i egen hånd og utarbeidet en mal for hvordan utdanningsløpet bør legges opp. Denne er sendt ut til alle utdanningsinstitusjoner i landet med lærlinger eller elever i tømrerfaget. Samtidig er selve modellen slik at denne også enkelt kan tilpasses mange andre yrkesfag.

I vekslingsmodellen legges det opp til tett samarbeid mellom skole og opplæringskontor/bedrift gjennom hele opplæringsløpet for å skape god og sammenhengende opplæring for elevene. Fellesfagene yrkesrettes og programfagene praksisrettes. Dette mener Byggmesterforbundet er oppskriften for å få gode fagarbeidere også i fremtiden.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen