Ordfører i Tønsberg, Petter Berg, overrakte det synlige beviset på at CC-Glass Tønsberg AS er blitt Miljøfyrtårn til Miljøfyrtårnansvarlig Berit Ness.
Ordfører i Tønsberg, Petter Berg, overrakte det synlige beviset på at CC-Glass Tønsberg AS er blitt Miljøfyrtårn til Miljøfyrtårnansvarlig Berit Ness. (Foto: GF)

Kvam-selskaper er blitt Miljøfyrtårn

Miljøsertifikatet «Miljøfyrtårn» er for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nå har CC-Glass Tønsberg AS, Kvams Glass Sandefjord og Riis Bilglass Kjedekontor blitt tildelt sertifikatet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Over 5800 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. 

To selskaper i «Kvams-konsernet», CC-Glass Tønsberg AS og Kvams Glass Sandefjord er nå miljøsertifiserte. Det samme gjelder Riis Bilglass Kjedekontor, der både CC-Glass og Kvams Glass har tilhørighet.

– Hvorfor har dere valgt å bli miljøsertifisert?

– Det hele startet med et anbud på å skifte bilglass på politiets biler i hele landet. Riis Bilglass-kjeden måtte vise til en miljøsertifisering, og bestemte seg raskt for at alle i kjeden skulle sertifiseres i Miljøfyrtårn. Tiltaket bidro til at vi vant anbudet

– Deretter ble det valgt ut 10 piloter rundt i Riis Bilglass-kjeden, deriblant CC-Glass og Kvams Glass Sandefjord. Jeg var heldig, og var en av ti som sammen med kjedekontoret deltok i en nyopprettet miljøgruppe som skulle jobbe frem våre løsninger. Ved hjelp av en ekstern miljørådgiver har vi laget et opplegg som nå hele kjeden skal ta i bruk.

– Underveis i prosessen valgte vi dessuten å sertifisere hele bedriften, både bilglass og glassmesteravdeling, når vi først skulle gjøre denne jobben, sier Berit Ness Miljøfyrtårnansvarlig i CC-Glass Tønsberg AS.

Øvrige medlemmer i miljøgruppen var Tone S. Jacobsen (daglig leder/kjedeleder Riis Bilglass), Morten Ødegård (teknisk leder Riis Bilglass Kjedekontor), Asim Gondal (Riis Bilglass Kjedekontor), Glenn Ove Gran (Riis Bilglass Kjedekontor), Trine Ellen Christoffersen (Andr. L. Riis AS), Ken Andre Mikkelborg (Bilglassgruppen AS), samt ekstern miljørådgiver Ann-Kristin Fossum (Green Focus).

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen