Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer.
Produktdokumentasjon skal være tilgjengelig før et produkt omsettes og brukes i byggverk. Dokumentasjonskravet gjelder alle byggevarer, prefabrikkerte konstruksjoner og konstruksjonselementer. (Illustrasjon: SINTEF Byggforsk)

Lær mer om produktdokumentasjon for byggevarer

Kan du nok om kravene som stilles til dokumentasjon av produkters egenskaper? 13. februar kan du lære mer om dette temaet på SINTEFs årlige fagdag.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

SINTEFs årlige kontaktmøte om produktdokumentasjon for byggevarer avholdes på Ullevål stadion, og formålet er å informere om utviklingen og status for krav til dokumentasjon av produkters egenskaper.

Møtet er et forum hvor produsenter, leverandører og andre interesserte kan stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger knyttet til produktdokumentasjon. Foredragsholdere fra SINTEF, Norsk Byggtjeneste og Direktoratet for byggkvalitet vil prate om aktuelle temaer.

– Vi oppfordrer alle som er interessert i kravene som stilles til produktdokumentasjon for byggevarer, til å delta på møtet, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Certification.

På agendaen i år står aktuelle temaer som det stor interesse for i bransjen:

  • Jan Olav Hjermann informerer om nyheter fra SINTEF Certification.
  • Rupert Hanna fra Norsk Byggtjeneste forteller om produktdokumentasjon og BIM-modeller.
  • Silje Wærp fra SINTEF presenterer nyheten SINTEF Miljøsertifikat!
  • Janneke Solem fra Direktoratet for Byggkvalitet gir oss en oppdatering om regelverk og produkttilsyn.
  • Trond Bøhlerengen fra SINTEF oppdaterer oss om SINTEFs erfaringer fra byggskadesaker.

Etter møtet blir det anledning til å snakke med SINTEFs medarbeidere om produktdokumentasjon.

Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Program og påmelding

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen