Landets første Svanemerkede leilighetsprosjekt er overlevert

Landets første Svanemerkede leilighetsprosjekt er overlevert

LINK arkitektur Team Bergen og LINK landskap er engasjert av Bonava Norge Utvikling for å utvikle nye boliger, park og vassdrag på deler av LonaParken.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det første bygget står nå klart, og boligkjøperne flytter i disse dager inn i Norges første Svanemerkede leilighetsprosjekt.

Svanemerket oppgis av innflytteren som avgjørende i boligvalget, noe som støttes av en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Miljømerking Norge.

Hele 33 prosent av respondentene oppgir at de er opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet og 27 prosent ser alltid eller ofte etter Svanemerket når de gjør sine forbruksvalg. Undersøkelsen viser også at de yngste forbrukerne er de mest aktive velgerne av Svanemerkede produkter og tar oftere ut holdningene sine i faktisk handling.

LonaParken er et spesielt spennende og fremtidsrettet bærekraftig prosjekt. Utbyggingen er et av Bergens største boligprosjekter med hele 550 boenheter og et tomteareal på 40 mål, fordelt på 6 delfelt. Området ligger i Åsane, 10 minutter utenfor Bergen med bil. Prosjektnavnet LonaParken kommer fra Ulsetlona og er med å skape stedstilhørighet. Tilknytningen til naboområdene via gang- og sykkelveier gir LonaParken et bilfritt bomiljø. Parkering ligger i en parkeringsetasje under gateplan og vil bli utformet og inneholde elementer som skaper trygghet og gjenkjennelse.

Beboerne flytter inn i leiligheter med høy kvalitet og et dokumentert godt innemiljø som i tillegg er tilrettelagt for lav energibruk og god kildesortering.

Totalt har LINK i oppdrag å prosjektere ca 270 av boligene på LonaParken. Bygget som er ferdigstilt har 53 boenheter. Neste leilighetsbygg er innflytningsklart den 21. november i år og har 48 boenheter. De øvrige er under bygging eller på planleggingsstadiet. Sammen med Horisont kjøpesenter og Sameie, ser vi nå et nytt boligområde vokse frem, der beboere tar det i bruk og setter sitt preg.

Utbygger og entreprenør viser til lave sertifiseringskostnader ved at LonaParken danner grunnlag for et Svanemerket byggesystem med lisens fra Miljømerking Norge.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen