Landets første Svanemerkede leilighetsprosjekt er overlevert

Landets første Svanemerkede leilighetsprosjekt er overlevert

LINK arkitektur Team Bergen og LINK landskap er engasjert av Bonava Norge Utvikling for å utvikle nye boliger, park og vassdrag på deler av LonaParken.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det første bygget står nå klart, og boligkjøperne flytter i disse dager inn i Norges første Svanemerkede leilighetsprosjekt.

Svanemerket oppgis av innflytteren som avgjørende i boligvalget, noe som støttes av en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Miljømerking Norge.

Hele 33 prosent av respondentene oppgir at de er opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet og 27 prosent ser alltid eller ofte etter Svanemerket når de gjør sine forbruksvalg. Undersøkelsen viser også at de yngste forbrukerne er de mest aktive velgerne av Svanemerkede produkter og tar oftere ut holdningene sine i faktisk handling.

LonaParken er et spesielt spennende og fremtidsrettet bærekraftig prosjekt. Utbyggingen er et av Bergens største boligprosjekter med hele 550 boenheter og et tomteareal på 40 mål, fordelt på 6 delfelt. Området ligger i Åsane, 10 minutter utenfor Bergen med bil. Prosjektnavnet LonaParken kommer fra Ulsetlona og er med å skape stedstilhørighet. Tilknytningen til naboområdene via gang- og sykkelveier gir LonaParken et bilfritt bomiljø. Parkering ligger i en parkeringsetasje under gateplan og vil bli utformet og inneholde elementer som skaper trygghet og gjenkjennelse.

Beboerne flytter inn i leiligheter med høy kvalitet og et dokumentert godt innemiljø som i tillegg er tilrettelagt for lav energibruk og god kildesortering.

Totalt har LINK i oppdrag å prosjektere ca 270 av boligene på LonaParken. Bygget som er ferdigstilt har 53 boenheter. Neste leilighetsbygg er innflytningsklart den 21. november i år og har 48 boenheter. De øvrige er under bygging eller på planleggingsstadiet. Sammen med Horisont kjøpesenter og Sameie, ser vi nå et nytt boligområde vokse frem, der beboere tar det i bruk og setter sitt preg.

Utbygger og entreprenør viser til lave sertifiseringskostnader ved at LonaParken danner grunnlag for et Svanemerket byggesystem med lisens fra Miljømerking Norge.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen