Lanserer en ny dimensjon BIM-basert planlegging

Lanserer en ny dimensjon BIM-basert planlegging

WICONA utvider nå utvalget av BIM-objekter og videreutvikler planleggingsverktøyet WIC3D - nå også som BIM-konfigurator.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Med målsetningen om å forenkle byggeprosessen utvider WICONA sitt 3D- og BIM*-tilbud betydelig. På bimobject.com er nå alle WICONA 3D-objekter i REVIT- og/eller ARCHICAD-format. I tillegg utvider WICONA også programvaren for planlegging, WIC3D, og tilbyr nå arkitekter, planleggere og produsenter muligheten til å bruke programvaren som BIM-konfigurator.

Byggebransjen er i rask endring og stiller stadig høyere krav til alle involverte parter. Samtidig bIir BIM en mer vanlig teknikk for å skape digitale konstruksjoner og virtuelle modeller. I mange land er BIM allerede obligatorisk i planleggingen av offentlige bygg, og i fremtiden vil BIM mest sannsynlig få en økende global spredning. Takket være BIM kan alle prosjektdeltakere jobbe sammen i ett prosjekt, og kontinuerlig få tilgang til samme produktinformasjon.

Alle prosjektdata kan kombineres til en digital modell og eliminerer derved ulempen med flere parallelle og individuelle modeller. BIM-objektene er utformet som 3D-modeller med fysiske og funksjonelle egenskaper (for eksempel farge, materialer, dimensjoner, etc.) for produktene. Ved å tilby produkter som 3D-objekter støtter WICONA arkitekter, planleggere og produsenter i sitt arbeid.

Den BIM-baserte planleggingen kan optimaliseres ved å benytte WICONAs programvare WIC3D, en innovativ og brukervennlig programvare for planlegging. For brukeren gjør WIC3D det mulig å skape 3D-tegninger og arkitektoniske 3D-konstrukjoner med et betydelig redusert tidsforbruk. Brukeren kan med WIC3D skape et første konsept på en rask og enkel måte, selv for komplekse konstruksjoner.

Når brukeren oppretter en WICONA WICTEC-fasade er det også mulig å integrere alle WICONAs systemer, som WICSOLAIRE solskjerming, WICLINE vinduer og WICSTYLE dører. Fasader i WICONAs produktsortiment vises visuelt i WIC3D, slik at brukeren på en enkel måte ser det ferdige prosjektet fra flere perspektiver. Dermed kan proporsjoner, design, ulike valg og alternativer evalueres og justeres.

En annen viktig fordel er at WIC3D tilbyr grensesnitt for de mest vanlige CAD-systemene, noe som lar brukeren importere og eksportere 3D-tegninger. WICONA-fasader konstruert i WIC3D kan nå også eksporteres til 3D-BIM-objekter i IFC-format. IFC-formatet kan deretter importeres i programvaren REVIT eller ArchiCAD.

Til toppen