Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS, forteller at selskapet nå kan levere en komplett tilsynspakke til nettselskapene.
Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS, forteller at selskapet nå kan levere en komplett tilsynspakke til nettselskapene. (Foto: Kjell Inge Søreide)

Lanserer nytt IT-samarbeid på eltilsyn

Et samarbeid om ny IT-teknologi gjør Rejlers Elsikkerhet mer konkurransedyktig på lovpålagte eltilsyn.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det nye IT-systemet for eltilsyn er utviklet av Cubit AS, som eies av IT-selskapet Miles.

Rejlers har fulgt arbeidet tett og bidratt i flere testrunder. Mandag 11. desember skrev partene under en samarbeidsavtale om å tilby totaltjenester på eltilsyn i hele det norske markedet.

Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers Elsikkerhet AS, sier de nå kan levere en komplett tilsynspakke til nettselskapene. Den inkluderer inspeksjoner ute hos nettkundene og en skreddersydd programvare for planlegging, gjennomføring og rapportering.

– Nettselskapene slipper å drifte sitt eget system. Arbeidet utføres tilnærmet papirløst og programvaren sørger for en mer effektiv planlegging og gjennomføring av eltilsyn, sier Hilde.

Store muligheter

Hilde tror mange nettselskaper vil være interessert i å få levert en totalpakke på eltilsynstjenesten.

– Det blir enklere både for kunden og for oss. Nettselskapene sparer tid og kostnader som ellers ville gått med til å drifte egne systemer. Vi sparer tid på administrasjon og kan dermed levere tjenester til en lavere pris, sier Hilde.

Arild Soldal, daglig leder i Cubit AS, sier avtalen med Rejlers Elsikkerhet AS åpner store muligheter.

– Rejlers er en stor aktør i dette markedet. Deres bransjeerfaring og vår IT-kompetanse gjør oss til en slagkraftig leverandør i markedet for tilsynstjenester, sier Soldal.

Til nå er det gjennomført rundt 1100 tilsynsoppdrag med Cubits nye programvare. Målinger viser en besparelse på rundt 25 minutter per tilsyn, fra planlegging til levert rapport. 

– Systemet gir dessuten bedre datakvalitet og kvalitetssikrer avtaler om tilsyn, slik at man unngår kostbare bomturer, sier Soldal.

Samfunnsmessige gevinster

Totaltjenesten som dette samarbeidet innebærer, vil gi høyere verdi i den samfunnsoppgaven vi er satt til å gjøre. Vi tilbyr nå et konsept som gir forbrukeren en bedre opplevelse og forståelse for elsikkerhet, noe som er en vesentlig del av nettselskapenes ansvar.

– I tillegg vil den digitale plattformen øke kvaliteten i DLE-prosessene og derfor medføre en vesentlig effektivitetsforbedring både for våre kunder og oss som utførende enhet, sier Thomas Pettersen, administrerende direktør i Rejlers Norge. 

Stort marked

Det er et viktig marked Rejlers og Cubit AS nå posisjonerer seg i. Årlig utføres det tilsynstjenester for rundt 400-500 millioner kroner. Noen nettselskaper gjør tilsynsjobben selv, mens oppdrag for rundt 200 millioner kroner er konkurranseutsatt. Rejlers Elsikkerhet AS er en betydelig aktør i dette markedet og utfører tilsynstjenester for over 40 millioner kroner hvert år.

Hilde og Soldal hevder at deres totalløsning vil gi Rejlers et solid konkurransefortrinn i kampen om nye tilsynsoppdrag fra landets rundt 130-140 netteierne.

Til toppen