Lansering av Grønn Materialguide: v2.1

Lansering av Grønn Materialguide: v2.1

Grønn materialguide er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context AS. Guiden ble for første gang lansert i 2015 og har fått mange tilbakemeldinger på at den brukes aktivt av byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Grønn materialguide viser hvilke konsekvenser ulike produktgrupper har på miljøet. Det unike med guiden er at den viser hvilket spenn mellom ulike produkter som man kan forvente innen hver produktgruppe. Dersom det er stort spenn innen en produktgruppe, gir guiden en indikasjon på at det her kan være smart å stille spesifikke funksjonskrav i beskrivelsen slik at prosjektet sikrer produkter med gode miljøegenskaper.

Mer miljøvennlige produkter

- Dette er tredje revisjonen av guiden. Vi har løpende lagt til nye produktgrupper og justert resultatene etter hvert som det utvikles mer miljøvennlige produkter og flere produsenter kan dokumentere miljøegenskapene sine.

I denne revisjonen fra 2.0 til 2.1, er det gjort noen mindre endringer under produktgruppene Takbelegg og Isolasjon. Se her.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen