Lansering av Modell Modenhets-indeks
(Illustrasjon: RIF)

Lansering av Modell Modenhets-indeks

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks - MMI.

  • MMI
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

Dokumentet har det uttalte målet å beskrive et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, i den hensikt at det kan danne grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Publikasjonen er laget av en arbeidsgruppe satt sammen av foreningenes BIM-ekspertgrupper, bestående av:

Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør
Bjørn Uppstad, Procon Rådgivende Ingeniører 
Gunnar Skeie, Kruse Smith
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen 
Steen Sunesen, Link Arkitektur
Truels Wissneth, LPO arkitekter
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge

Dokumentet er tilgjengelig ved å trykke her.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen