Lansering av Modell Modenhets-indeks
(Illustrasjon: RIF)

Lansering av Modell Modenhets-indeks

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks - MMI.

  • MMI
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

Dokumentet har det uttalte målet å beskrive et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, i den hensikt at det kan danne grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Publikasjonen er laget av en arbeidsgruppe satt sammen av foreningenes BIM-ekspertgrupper, bestående av:

Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør
Bjørn Uppstad, Procon Rådgivende Ingeniører 
Gunnar Skeie, Kruse Smith
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen 
Steen Sunesen, Link Arkitektur
Truels Wissneth, LPO arkitekter
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge

Dokumentet er tilgjengelig ved å trykke her.

LANDSKAPSARKITEKTUR/ 7. desember 2018

Studentby med blågrønn ramme

Campus Ås skal få nesten 800 nye studenthybler i massivtre. Swecos rådgivere har vært med på prosjektet fra dag én. – Det er stor stas å få følge et prosjekt helt fra tidlig fase til realisering, sier Swecos landskapsarkitekt Ingrid Fallet. Les hele saken

Til toppen