Lansering av Modell Modenhets-indeks
(Illustrasjon: RIF)

Lansering av Modell Modenhets-indeks

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har i samarbeid med Arkitektbedriftene og Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) utarbeidet og publisert en Modell Modenhets Indeks - MMI.

  • MMI
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

MMI, eller Modell Modenhets Indeks (eng. Model Maturity Index), beskriver modningsgraden av objektene i BIM-modeller ved bruk av omforente tallkoder. Både med tanke på geometri og informasjonsinnhold.

Dokumentet har det uttalte målet å beskrive et standardisert språk som kommuniserer ferdiggraden av prosjektene i en bygningsinformasjonsmodell (BIM) på en lettfattelig og entydig måte, i den hensikt at det kan danne grunnlag for å etablere interne rutiner og felles terminologi i egne prosjekt.

Publikasjonen er laget av en arbeidsgruppe satt sammen av foreningenes BIM-ekspertgrupper, bestående av:

Tom Paulsen, Veidekke Entreprenør
Bjørn Uppstad, Procon Rådgivende Ingeniører 
Gunnar Skeie, Kruse Smith
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen 
Steen Sunesen, Link Arkitektur
Truels Wissneth, LPO arkitekter
Håkon Fløisbonn, Skanska Norge

Dokumentet er tilgjengelig ved å trykke her.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen