Bildet viser en flerfelts bjelke med lasttog, varierende tverrsnitt og sidestøtte i midtfeltet.
Bildet viser en flerfelts bjelke med lasttog, varierende tverrsnitt og sidestøtte i midtfeltet. (Foto: NoIS)

Lansering av nytt produkt for dimensjonering av stålbjelker

Vi er stolte over å lansere en ny modul i ISY Design. ISY Design Stålbjelke er et verktøy for styrkeanalyse og dimensjonering av flerfelts stålbjelker.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Av Jørn Romberg, Rådgiver Norconsult Informasjonssystemer AS.

ISY Design Stålbjelke erstatter G-Prog Stålbjelke. I tillegg har vi gjort flere forbedringer på modellering, dimensjonering og dokumentasjon. 

ISY Design Stålbjelke finnes i to versjoner; Standard og Enterprise. Standardversjonen erstatter ISY G-Prog Stålbjelke, mens Enterprise-versjonen erstatter ISY G-Prog Avansert Stålbjelke.  En kort skisse av standard nøkkelfunksjoner og hva som ligger i utvidelsen til Enterprise finnes nedenfor.

Trenger vi disse «enkle» programmene når vi har avanserte 3D analyse-verktøy? 

Dessverre ser vi ofte at de store avanserte 3D analyse-verktøyene har begrensninger på dimensjonering. Spesielt når vi jobber med Prefab støter vi stadig bort i spesielle løsninger/ tverrsnitt som programmene ikke klarer å dimensjonere. Vi ønsker gjennom ISY Design å løse disse utfordringene enkelt, raskt og optimalt i henhold til gjeldende regler. ISY Design er ikke tenkt å erstatte de avanserte analyseverktøy, men vil være et tilleggsverktøy som finner løsninger der de avanserte stopper opp.  

Nøkkelfunksjonalitet i ISY Design Stålbjelke

- Dimensjonering av stålbjelker i henhold til gjeldende standarder. 
   - Full spennings- og stabilitetskontroll. 
   - Støtte for alle tverrsnittsklasser (1, 2, 3 og 4). 
   - Branndimensjonering. 
- Støtte for ubegrenset antall forskjellige tverrsnitt.
- Beregner det optimale tverrsnittet for å ta opp de påførte kreftene.
- Støtte for ubegrenset antall oppleggstyper og fjær. 
- Støtte for forskjellige tverrsnitt innenfor samme felt. 
   - Merk at stabilitetskontroll krever like tverrsnitt innenfor samme felt. 
- Støtte for ubegrenset antall lasttilfeller og lastkombinasjoner, inkludert lasttog. 
- Støtte for punktlaster, linjelaster, moment og tvungne forskyvninger. 
- Generering av lastkombinasjoner i henhold til laststandarden. 
- Beregning av snittkrefter, forskyvninger og oppleggsreaksjoner. 
- Grafisk visning av resultater. 
- Utskrift av rapport med oppsummering av modellen og presentasjon av beregningsresultatene.

Utvidelsene i Enterprise-versjonen av ISY Design Stålbjelke

- To-akset beregning (y og z) 
- Krefter i x-retning, inkludert 2. ordens effekter 
- Ledd 
- Tvungne knutepunktsforskyvninger 
- Lasttog 
- Flere nasjonale tillegg (Standardversjonen har ett valgfritt tillegg, mens Enterprise har norsk, svensk, dansk og finsk.)

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen