Lean-verktøy i bruk hos norske entreprenører

Lean-verktøy i bruk hos norske entreprenører

I hjertet av Møre og Romsdal har fasadeentreprenøren Ove Straumsheim AS sitt produksjonslokale. Ove Straumsheim AS er en veldrevet familiebedrift som har innført Lean for alle prosessene i bedriften.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Når Schüco, som realiserer bærekraftige bygningsfasader, er på besøk blir de tatt imot av Geir Straumsheim og driftsingeniør Ove Rune Vik. Firmaet har fulle ordrebøker, og mange prosjekter under utførelse. Det som slår dem er den roen som preger aktivitetene, til tross for hektisk arbeidsmengde.

[factbox id="1"]

Schüco ser et firma med kontroll på sine rutiner. Det leder dem til årsaken for besøket. De vet at firmaet har innført Lean for alle prosessene i bedriften, og er spent på erfaringer og resultater.

- Vi har i grunn alltid hatt stort fokus på effektiv håndtering av prosjektering, regnskap, logistikk, produksjon og montasje på byggeplass. Med innføring av Lean fikk vi satt ord på prosessene, og fikk innført hjelpeverktøy for å effektivisere prosessene, forklarer Geir Straumsheim, konstruksjonsansvarlig i Ove Straumsheim AS .

- Lean har blitt et begrep her som berører alle ansatte i bedriften. Alle blir hørt og alle må forholde seg til tenkesettet. Vi er blitt en dynamisk bedrift som behandler forslag om revideringer og forbedringer nesten hver eneste dag, avslutter Geir Straumsheim.

Schüco tar seg en tur ut i produksjonshallen og blir møtt av store mengder varer som nettopp er ankommet. Folk er i full gang med registrering og merking slik at varene finner sin rette plass og blir plassert på riktig prosjekt med en gang. En leveranse på flere tonn med profiler er nettopp ankommet fra Schüco. De går gjennom produksjonshallen og Ove Rune forklarer hvordan de enkelte prosessene håndteres og er forbedret.

[factbox id="2"]

- Dette gir oss målbare resultatforbedringer, forklarer han.

Stein-Erik Haugen er produksjonsformann og forteller med entusiasme hvordan det ukentlige «tavlemøtet» i produksjonen organiseres. De har en tavle hvor det stadig kommer opp gule lapper med forslag til forbedringer. Hver tirsdag samles alle til en evaluering av nye forslag og erfaringer med gjennomførte endringer.

- Det er krevende, men inspirerende å jobbe på denne måten, forklarer Stein-Erik. - Alt vi tar opp her registreres også elektronisk. Det gir oss oversikt og mulighet til å implementere forslagene inn i nye og forbedrede prosesser.

Ove Straumsheim AS har utviklet et imponerende planleggingsverktøy som ivaretar alle prosesser rundt anbudene de får inn. Geir forklarer at det er økonomiansvarlig Trond Helseth som har utviklet verktøyet på basis av innspill fra alle som jobber med prosjektene.

[factbox id="3"]

- Her er lagret alt fra tilbudsforespørsel til avsluttet prosjekt, forklarer Ove Rune. Han viser oss hvordan systemet håndterer og visualiserer produksjons- og kapasitetsplanlegging, avviksanalyser, prosjektstyring, montasje og kontrollskjemaer. Prosjektregnskap viser i detalj hvor langt hvert enkelt prosjekt er kommet og hvordan det utvikler seg. Programmet er koblet til kalkulasjonsverktøy og regnskapssystemet og oppdateringer går direkte inn i driftsregnskapet. Det er imponerende hvor god oversikt firmaet har over alle prosesser.

- Systemet har til nå behandlet prosjekter for over 100 millioner kroner. All informasjon rundt disse prosjektene ligger lagret her. Vil du se en ordrebekreftelse fra Schüco eller branndokumentasjon på en branndør fra et vilkårlig prosjekt tilbake i tid, får du den fram på sekundet, sier Ove Rune.

En av fordelene Ove Straumsheim AS drar fram som et viktig bidrag fra Schüco er bidragene til opplæring og kvalitetsforbedring i produksjon og montasje.

- Her skal vi bli enda flinkere til å bruke de tilbud Schüco gir på opplæring og kompetanseheving i bedriften, avslutter Geir Straumsheim.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen