Ledermøte om lønnsom bærekraft på Bygg Reis Deg

Ledermøte om lønnsom bærekraft på Bygg Reis Deg

Bærekraft er bærebjelken i fremtidens forretningsmodell. Icopal og to økonomiprofessorer inviterer byggenæringens ledere til diskusjon om hvordan tjene mer penger på ting som er bra for miljøet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

De smarteste lederne i verden er i gang med å omsette bærekraft til lønnsomhet på innovative måter. Stikkord er nyskapende tjenester der virksomheten bruker ressurser smartere og øker inntjeningen - gevinstene tilfaller hele virksomhetens verdikjede, og «alle vinner». Dette er også utgangspunktet for hvordan Icopal ønsker å knytte tettere kontakt med ledere i byggenæringen som:

  • Ønsker å tenke nytt
  • Forstår at samarbeid er forutsetningen for innovasjon
  • Har lyst til å flytte grenser
  • Ikke er redd for å blottlegge virksomhetens krav og utfordringer for et konstruktivt publikum
  • Ønsker at virksomheten skal tjene penger på å være en mer samfunnsansvarlig aktør

Alt starter med forretningsmodellen. Er den rustet til å møte fremtidens krav og behov? Møter den kravene fra ansatte, partnere og kunder som ser på virksomheten med konstruktivt krevende blikk?

Norges mest spennende akademiske duo?

Icopal inviterer ledere i byggenæringen til en diskusjon ved et rundt bord på Bygg reis deg. Vi har plass til tolv ledere som ønsker å bruke 2-3 timer til:

  • Høre om hvordan endre forretningsmodellen til noe alle vinner på
  • Bli inspirert av to økonomiprofessorer som reiser over hele verden for å snakke med ledere om bærekraftige forretningsmodeller
  • Bidra i en diskusjon om hvordan norsk byggenæring kan sette internasjonale fotavtrykk

Prosessen ledes av økonomiprofessorene Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen som byr til debatt om lønnsom bærekraft. Hensikten er å skape et fora der sentrale beslutningstagere inspireres til å utvikle nye tjenester der miljøhensyn og lønnsomhet blir to sider av samme sak.

Økonomiprofessorene Jørgensen og Pedersen er i ferd med å skape seg et navn over hele verden med sitt syvtrinns veikart på hvordan virksomheter kan få en RESTART med teknologi i en bærekraftig form i den sirkulære økonomien.

Gjennomføring og påmelding

Møtet vil vare i 2,5 timer. Det starter med et foredrag og fortsetter med en diskusjon. Møterommet vil være i tett tilknytning til BRD, og dato/tid er: 19. oktober kl 09.00-11.30.

Håpet er at dette møtet skal være en første start til et konstruktivt ledersamarbeid som setter varige, spennende spor. Icopal deltar på lik linje som alle andre i diskusjonen.

Til toppen