Lettere å bygge grønt med materialguide

Lettere å bygge grønt med materialguide

Grønn byggallianse og Context AS har utviklet en ny materialguide som skal gi en bedre oversikt over produktgrupper og deres miljøkonsekvenser.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Guide for byggenæringen

[factbox id="1"]

Fokuset på grønne bygg er kommet for å bli. Det kan ofte være utfordrende å finne ut av hvilke konsekvenser de forskjellige materialene og produktene har for miljøet. Dette gjør den nye grønne materialguiden viktig for byggenæringen.

- Guiden gir arkitekter, rådgivere og utbyggere rask tilgang til mye miljødata, og en oversikt over alternativer i tidlig prosjektfase. Guiden er rettet mot byggsektoren, men kan også brukes av huseier. Alle som har ansvar for et byggeprosjekt kan få nyttig informasjon i Grønn Materialguide, forteller en av forfatterne av guiden, Rolf Hagen til DIBK.

I første omgang inkluderes det seks produktgrupper i guiden. Disse er bygningsplater, bæresystemer, gulv, utvendige kledninger, isolasjon og taktekking. Guiden skal oppdateres løpende ettersom bygningsmaterialer stadig utvikles. Produsenter gjør også stadig forbedringer av sine produkter for å gjøre de mer miljøvennlige.

Vurderer ikke enkeltprodukter

[factbox id="2"]

Materialguiden vurderer ikke enkeltprodukter, men gir en oversikt over hele produktgrupper og deres miljøegenskaper.

- Det unike med materialguiden er at den også viser hvilket spenn man kan forvente mellom ulike produkter innen hver produktgruppe. Dersom det finnes produkter med både gode og dårlige miljøegenskaper innen en produktgruppe, kan guiden brukes til å forme funksjonskrav i beskrivelsen slik at prosjektet sikrer produkter med gode miljøegenskaper, forteller forfatter av materialguiden Katharina Bramslev i Grønn byggallianse.

Se materialguiden her.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen