Lettere for leietakere å stille miljøkrav

Lettere for leietakere å stille miljøkrav

Sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har Enova utviklet en ny veileder for bedrifter og offentlige aktører som skal ut på leiemarkedet. Målet med veilederen er å få flere leietakere til å verdsette energi- og klimakvaliteter når de er på jakt etter nye lokaler.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi vet at leietakerne er en viktig driver for et grønnere byggmarked. De største bedriftene stiller allerede strenge miljøkrav til sine lokaler. Samtidig viser våre undersøkelser at bevisstheten og kompetansen om energi og klima er veldig varierende. Det gjelder både blant leietakerne og næringsmeglerne. Ved å løfte opp energi og miljø blant kriteriene i kravspesifikasjonen, tror vi at det blir enklere å stille slike krav, sier seniorrådgiver Anders Solem i Enova.

Øker kompetansen

«Veilederen til kravspesifikasjon» ble lansert på Forum for næringsmeglere på torsdag. I tillegg til faktorer som er direkte relatert til energi og miljø, som for eksempel driftskostnader og materialvalg,inneholder veilederen også andre forhold som leietakere etterspør, som for eksempel fleksibilitet og adkomstmuligheter.

– En slik veileder har ikke eksistert tidligere. Veilederen vi har utviklet nå, er tenkt som et diskusjonsgrunnlag mellom megler og leietaker for å øke bevisstheten om kravene man stiller. Vi gir også råd om hvordan funksjonskrav kan formuleres for ulike ambisjonsnivåer. I tillegg har vi utarbeidet forslag til en enkel kravspesifikasjon for små leietakere som ikke bruker megler, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

Miljøansvar

Enova og Grønn Byggallianse håper også at veilederen vil bidra til å øke miljøbevisstheten blant næringsmeglerne.

– Næringsmeglerne er leietakernes viktigste rådgivere, og må bidra til å løfte energi og klima høyere på agendaen. Flere og flere bedrifter er opptatt av miljø- og samfunnsansvar, og må forstå at hvilke lokaler de velger er med på å avgjøre hvordan de fyller dette ansvaret. Leietakerne vil trolig stille høyere og høyere krav på dette området, og meglerne må vise at de har den nødvendige ekspertisen. Da kan både leietakerne og meglerne bidra på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Solem i Enova.

Foruten Grønn Byggallianse og Enova, har Norsk Eiendom, Akerhus Eiendom og NGBC sittet i prosjektgruppen som har utviklet veilederen. Representanter fra Gjensidige, Hoegh Eiendom, DIFI, OPAK, DTZ, Entra, Malling&co og Wikborg Rein har også bidratt med innspill gjennom en egen referansegruppe.

Last ned veilederen her.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen