Her, ved Webers fabrikk i Ski, skal den nye plastlinja bygges.
Her, ved Webers fabrikk i Ski, skal den nye plastlinja bygges. (Foto: Weber)

Leverer snart flere produkter i plastemballasje

Snart leverer Weber flere produkter i plastemballasje. Den nye plastemballasjen er mer miljøvennlig, øker holdbarheten,støver mindre og minsker svinnet.– Dette har vært et ønske i flere år, sier direktør for Business Unit, Kristin Røed Eriksen, i Weber Norge.

  • Miljø
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En av de viktigste årsakene til innføring av ny plastemballasje er at dette gir økt holdbarhet for mørtelproduktene, det støver mindre under transport og håndtering, samt at emballasjen kan gjenvinnes som ren plast.

– Med ny plastemballasje, som beskytter bedre mot fuktighet i regnvær, reduseres svinnet. Holdbarheten forlenges til hele 24 måneder i de fleste tilfeller, understreker Eriksen.

Med tettere plastemballasje vil det også støve mindre under transport, håndtering og lagring. Dermed vil både byggevarehusene, lagerlokalene, byggeplassene og lastebilene holde seg renere. Det blir mindre behov for å bruke tid på kosting, støvsuging og vask.

Tørrbetong og mørtler i ny forpakning

Plastemballasjen vil ikke gjelde alle produkter i første omgang, da det i disse dager jobbes med en ny produksjonsstruktur for Weber i Norge. Når dette er på plass, vil det bygges flere plastlinjer. I mellomtiden leveres det fortsatt produkter med dagens kombinasjonsemballasje.

– På sikt vil stort sett alle Webers produkter i småsekk på 5-25 kilo komme i ren plastemballasje, opplyser Eriksen.

Ny emballasje er bedre for miljøet

Dagens emballasje, som skal byttes ut, består av papir med et tynt lag plast i midten.

– Ren plastikk sorteres lettere enn dagens emballasje. Den nye plastemballasjen vil derfor være bedre for miljøet, forklarer Eriksen. Dette bekrefter Øyvind Furulund i Norsk Gjenvinning Norge, som samler inn og sorterer materialer for gjenvinning eller energiforbrenning.

– Gjenvinning av emballasje satt sammen av flere materialer er veldig vanskelig. Det gjelder også ulike typer plast. Ofte forbrennes dette i stedet for å gjenvinnes. Ren kvalitet kan gjenvinnes og er absolutt det beste, opplyser Furulund.

Den gamle emballasjen sorterer under blandet avfall.

– Nå legger vi til rette for at byggefirmaer skal kunne sortere raskt og enkelt med mindre svinn og søl, sier Eriksen.

 

GULLHAMMEREN/19. oktober 2018

Pris for teknologiutvikling

Prisen, EN GULLHAMMER, ble gitt til byggherren i forbindelse med «Det Norske Byggemøtet» 17. oktober. Gullhammeren 2018 er innstiftet for å synliggjøre gode eksempler på personer, prosjekter og virksomheter som bidrar til å bringe bygge- og eiendomsbransjen framover. Les hele saken

Til toppen