LINK arkitektur inviterer til dagskonferanse om fornybar fremtid

LINK arkitektur inviterer til dagskonferanse om fornybar fremtid

I samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Bergen arkitekthøgskole har LINK arkitektur stor glede av å invitere deg til en «fornybar fremtid».

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Den 12.mai 2016 kan du være med på en dagskonferanse som fokuserer på bærekraftig, robust og økonomisk fornuftig utvikling og samarbeid for økt bruk av tre. Arrangementet er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Hordaland, Bergen arkitekthøgskole og LINK arkitekturs Henning Kongshavn Frønsdal.

Fremtiden er fornybar

I dag står byggenæringen overfor et veiskille. Fremtiden krever mer av oss som aktive samfunnsbyggere. Norge har igjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å bidra sterkt for å nå svært ambisiøse internasjonale utslippskutt. Dette fører til at byggenæringen som i dag står for store deler av Norges C02 utslipp vil måtte endre seg drastisk.

Det har lenge vært fokus på redusert energiforbruk i eksisterende og nye bygg. Dette arbeidet har gitt resultater og viser etter hvert reduserte energibruk til i nye bygg. Nå tvinger det seg frem et betydelig fokus på byggemetodene. 47% av CO2 utslippet i verden kommer i dag fra oppføring og drift av bygninger. Til sammenligning står transport for 33%. Materialer som krever mye energi å fremstille må vike plass for mer bærekraftige løsninger. Bygg som på grunn av dårlig kvalitet må repareres, påfører byggeier og samfunn store ekstrabelastninger.

Kjøper man i dag en bolig i Norge, har man en reklamasjonstid på 5 år. Til sammenligning er tilsvarende reklamasjonstid i Østerrike og Tyskland, 30 år. Hvordan går det når vi får tilsvarende krav i Norge? Hvordan bygger man slike bygg? Delta i konferansen og finn ut svar på disse spørmålene.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen