LINK arkitektur kan vinne Stavangers byggeskikkspris

LINK arkitektur kan vinne Stavangers byggeskikkspris

- Vi har vært heldige som har hatt mulighet til å velge blant så mange gode forslag, sier juryformann Kari Raustein som er imponert over forslagene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Innenfor årets tema som er «gode møteplasser» har vi lagt vekt på at akkurat måten disse prosjektene er løst på gir økte muligheter for at mennesker møtes, og dermed får sterkere tilhørighet til nærmiljøet, forteller juryformannen.

I statuttene heter det at byggeskikkprisen er "en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i. Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljøfokus, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpasning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for fremtiden. Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges."

Begrunnelse for nominasjonen

«Butikker, spisesteder og andre offentlige tilbud i 1. etasje med direkte utgang til gateplan skaper et attraktivt gateløp og bidrar til et levende byrom. Fortauet tas i bruk og spisestedene flytter ut når været er godt. Kvartalslekeplassen er tilrettelagt både for opphold og aktivitet og samler folk i alle aldre. Kvartalslekeplassen supplerer Lervigsparken og Ostehuset som byrom og møteplasser, og skaper god sammenheng på tvers av gaten.

Busstraseen og hovedsykkelruten tangerer kvartalslekeplassen og knytter prosjektet sammen med resten av byen. Her kan du hoppe av for å gjøre innkjøp, barna kan leke, benker og bord kan tas i bruk til å betrakte hverdagslivet eller du kan nyte et måltid. Prosjektet danner gode rammer for et levende hverdagsbyrom hvor planlagte og tilfeldige møter skjer, hvor gamle vennskap forsterkes og nye relasjoner oppstår».

Byggherre/tiltakshaver for prosjektet er OBOS Nye Hjem, K2 Stavanger AS og Coop Norge Eiendom AS.

Byggeskikkprisen deles ut av ordføreren på Ledaal den 20. oktober 2016 kl. 13.00-14.30.

VERKTØY/20. februar 2018

Lanserer radio for byggeplassen

Kanonbra lyd, app-styring og uslåelig lang batteritid. Dewalts nye radio er tilpasset moderne byggeplasser og sørger for under-holdning på arbeidsplassen. TSTAK Radio & lader er både IP-klassifisert og værbestandig. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen