– LINK arkitektur ønsker å skape reell verdiskaping for kunden. For oss er BIM en viktig teknologi og metode som sikrer at vi jobber effektivt. Med BIM får vi til høy kvalitet på kommunikasjon, prosesser og resultater.
– LINK arkitektur ønsker å skape reell verdiskaping for kunden. For oss er BIM en viktig teknologi og metode som sikrer at vi jobber effektivt. Med BIM får vi til høy kvalitet på kommunikasjon, prosesser og resultater. (Illustrasjon: LINK arkitektur)

LINK arkitektur og Multiconsult vinner Statsbygg-kontrakt

LINK arkitektur har sammen med Multiconsult oppdraget med å videreutvikle Statsbyggs BIM-manual 2.0. Rådgivergruppen fikk topp score på kompetanse.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har utviklet den neste versjon av sin BIM-manual som en database i stedet for statiske dokumenter. Databasen gir mulighet for å endre krav i forhold til prosjektets behov. Det gir også mulighet for å sjekke BIM-leveransene digitalt.

Oppdraget omfatter blant annet utvikling av et grensesnitt som gjør arbeidet med kravstilling, lesbarhet og rapportuttak lettere, utvikling/videreutvikling av kravsettene for ulike faser/tilvalgsopsjoner og utvikling/videreutvikling av valideringsverktøy for kravsett.

– Dette er et viktig oppdrag som vil dra nytte av LINK arkitektur og Multiconsults spisskompetanse innen BIM. Oppdraget er viktig for oss fordi vi kan bidra til å videreutvikle en løsning for Statsbygg og som trolig vil skape presedens i byggebransjen, sier arkitekt Steen Sunesen i LINK arkitektur med ansvar for digitalisering/BIM. Steen Sunesen er oppdragsleder for oppdraget.

Best på kompetanse

I et meddelelsesbrev fra Statsbygg går det fram at vi har fått høyeste poengsum av de som leverte tilbud på tildelingskriteriet «kvalitet». Det begrunnes med at vi samlet har tilbudt et team med svært god fagkompetanse innen de angitte fag, formalkompetanse og referanser med svært god overføringsverdi, samt levert en svært god og troverdig plan for gjennomføring av oppdraget.

Solid erfaring

I meddelelsen fra Statsbygg framholdes det at begge firmaenes referanseprosjekter er både strategisk og operative med referanser med svært god overføringsverdi til denne kontrakten. Særlig trekkes det fram referanser til nøkkelpersonell som Nytt sykehus Drammen (Helse Sør-Øst), BIM manual 2.0 i Statsbygg, Tønsbergprosjektet (Sykehuset Vestfold), Vikingtidsmuseet (Statsbygg), Campus Ås (Statsbygg) og buildingSMART.

Teknologileder Cathrine Mørch i Multiconsult er svært entusiastisk over innstillingen.

– Statsbygg har i lang tid bidratt til å drive bransjen videre med tanke på nytenkning og bruk av teknologi. Det er viktig for oss prosjekterende at vi griper muligheten og «rommet» til å påvirke prosessene og kravene. Derfor er det en spennende mulighet å få delta i den videre utvikling av en av bærebjelkene i Statsbyggs prosjekter, sier hun.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen