LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap

LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap

LINK arkitektur AS overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S etter avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Aarhus arkitekterne endrer snarlig navn til LINK arkitektur og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet. Etter oppkjøpet av aarhus arkitekterne nærmer LINK arkitektur seg de aller største arkitektselskapene i Skandinavia med store enheter i både Norge, Sverige og Danmark. Totalt vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet etter sammenslåingen. LINK arkitektur er det største datterselskapet i Multiconsult-konsernet.

Aarhus arkitekterne er et veldrevet dansk arkitektkontor med røtter tilbake til 1909. I dag arbeider det rundt 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus og København.

Nye markedsposisjoner i Skandinavia

LINK arkitektur skal ta nye markedsposisjoner i Danmark – og Skandinavia og med oppkjøpet av aarhus arkitekterne får LINK arkitektur et godt fundament for å ta nye og markante markedsandeler i Danmark. Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark er det også klart at aarhus arkitekterne blir viktig i realiseringen av Multiconsult-konsernets uttalte strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. Videre skal konsernet også utnytte aarhus arkitekternes styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter i hele konsernet.

LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå. Synergien ved å samle aarhus arkitekterne og LINK arkitektur skal vi bruke til å skape et enda mer komplett og slagkraftig arkitektmiljø på tvers av landegrensene. Sammen med resten av Multiconsult-konsernet skal vi skape og gjennomføre prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil merke seg, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

Rykker opp en liga

Med aksess til aarhus arkitekternes sterke kompetanse og posisjon, særlig innenfor helsebygg, forsterker LINK arkitektur sin posisjon innen helsebygg-segmentet i hele Skandinavia. aarhus arkitekterne har erfaring med å jobbe både på det danske, norske og svenske markedet innenfor helsebygg. LINKS sterke posisjon innen andre segmenter som urbanisme, boliger, skoler, hoteller og ikke minst landskapsarkitektur, vil gi aarhus arkitekterne tilgang på spisskompetanse og erfaring til verdi for det danske markedet.

Vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand

- Det å bli en del av et markant skandinavisk selskap føles som et riktig neste steg for aarhus arkitekterne og vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand i det skandinaviske markedet. Ved å bli del av et stort selskap med mange kompetanseområder, får vi nå mulighet til å ta ny nye posisjoner og prosjekter i Danmark og ikke minst videreutvikle vår sterke kompetanse på helsebygg i et større geografisk marked. Med LINK arkitektur flytter vi nå opp i en liga med de store arkitekturkontorene og vi får mulighet til å delta i spennende prosjekter over hele Skandinavia, avslutter Tommy Falch, administrerende direktør i aarhus arkitekterne.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen