LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap

LINK arkitektur overtar dansk arkitektselskap

LINK arkitektur AS overtar det velrenommerte danske arkitektselskapet aarhus arkitekterne A/S etter avtale om kjøp av 100 prosent av aksjene i selskapet. Med oppkjøpet posisjonerer arkitektselskapet seg ytterligere i det skandinaviske markedet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Aarhus arkitekterne endrer snarlig navn til LINK arkitektur og LINK arkitekturs eksisterende virksomhet i Danmark vil inngå i det nye selskapet. Etter oppkjøpet av aarhus arkitekterne nærmer LINK arkitektur seg de aller største arkitektselskapene i Skandinavia med store enheter i både Norge, Sverige og Danmark. Totalt vil rundt 440 medarbeidere være tilknyttet arkitektselskapet etter sammenslåingen. LINK arkitektur er det største datterselskapet i Multiconsult-konsernet.

Aarhus arkitekterne er et veldrevet dansk arkitektkontor med røtter tilbake til 1909. I dag arbeider det rundt 90 medarbeidere fordelt på kontorer i Aarhus og København.

Nye markedsposisjoner i Skandinavia

LINK arkitektur skal ta nye markedsposisjoner i Danmark – og Skandinavia og med oppkjøpet av aarhus arkitekterne får LINK arkitektur et godt fundament for å ta nye og markante markedsandeler i Danmark. Som markedsleder innenfor helsebygg i Danmark er det også klart at aarhus arkitekterne blir viktig i realiseringen av Multiconsult-konsernets uttalte strategi om å bli ledende innen helsebygg og urbanisme i Skandinavia. Videre skal konsernet også utnytte aarhus arkitekternes styrke innenfor prosjektledelse av store komplekse prosjekter i hele konsernet.

LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige

- LINK arkitektur har en sterk posisjon og tilstedeværelse i Norge og Sverige, hvor vi er blant de ledende arkitektselskapene. I Danmark har vår virksomhet vært beskjeden, men det endrer vi på nå. Synergien ved å samle aarhus arkitekterne og LINK arkitektur skal vi bruke til å skape et enda mer komplett og slagkraftig arkitektmiljø på tvers av landegrensene. Sammen med resten av Multiconsult-konsernet skal vi skape og gjennomføre prosjekter både det danske og skandinaviske markedet vil merke seg, sier Leif Øie, administrerende direktør i LINK arkitektur.

Rykker opp en liga

Med aksess til aarhus arkitekternes sterke kompetanse og posisjon, særlig innenfor helsebygg, forsterker LINK arkitektur sin posisjon innen helsebygg-segmentet i hele Skandinavia. aarhus arkitekterne har erfaring med å jobbe både på det danske, norske og svenske markedet innenfor helsebygg. LINKS sterke posisjon innen andre segmenter som urbanisme, boliger, skoler, hoteller og ikke minst landskapsarkitektur, vil gi aarhus arkitekterne tilgang på spisskompetanse og erfaring til verdi for det danske markedet.

Vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand

- Det å bli en del av et markant skandinavisk selskap føles som et riktig neste steg for aarhus arkitekterne og vi gleder oss til å bidra i utviklingen av LINK arkitekturs profil og brand i det skandinaviske markedet. Ved å bli del av et stort selskap med mange kompetanseområder, får vi nå mulighet til å ta ny nye posisjoner og prosjekter i Danmark og ikke minst videreutvikle vår sterke kompetanse på helsebygg i et større geografisk marked. Med LINK arkitektur flytter vi nå opp i en liga med de store arkitekturkontorene og vi får mulighet til å delta i spennende prosjekter over hele Skandinavia, avslutter Tommy Falch, administrerende direktør i aarhus arkitekterne.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen