LINK med ny oppdrag i Södra Värtan

LINK med ny oppdrag i Södra Värtan

LINK arkitektur er et av de utvalgte arkitektkontorene når Bonnier Fastigheter tildeler oppdragene om kontorbygg i Norra Djurgårdsstaden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Et stort antall internasjonale, velrenommerte kontorer deltok i konkurransen, og oppdraget innebærer at LINK arkitektur nå skal tegne et av to prestisjetunge kontorbygg som skal stå ferdig i 2021.

Industrihavnen i Norra Djurgårdsstaden forvandles nå til en urban og bærekraftig bydel med 2 400 boliger og 10 000 arbeidsplasser. Bonnier Fastigheter har som visjon å skape et bærekraftig, attraktivt byrom med levende bygninger og høy internasjonal tiltrekningskraft.

Södra Värtan er Stockholms neste store trinn inn i en bærekraftig fremtid

Kvartalet Hangö med sitt kontorbygg på 15 000 kvadratmeter i tretten etasjer, er et livsstilsbygg som appellerer til dagens ansvarsfulle og miljøbevisste, urbane generasjon. En generasjon med nye forventninger og krav til hvordan de vil arbeide, bo, spise, møtes, sees, spandere sin fritid og ikke minst bevege seg mellom ulike steder i en sosial og trygg hverdag. En viktig del i prosjektet er derfor urbanisme – å skape forutsetninger for en levende og integrerende by i tidlig fase. Bygget skal fungere som en entré inn i det nye området, være imøtekommende og romme offentlige møteplasser i form av kaféer, restauranter, klubber, konsertlokaler og butikker, hvor både de som arbeider i huset og besøkende kan møtes og trives.

– Södra Värtan er Stockholms neste store trinn inn i en bærekraftig fremtid, så dette er et viktig prosjekt for LINK arkitekturs storsatsing på urbanisme. Vi ser frem til å delta i den lærerike prosessen og arbeide tett sammen med Bonnier Fastigheter og Stockholms stad, sier Sissel Engblom, sjef for Urban LINK, foretakets nye satsing på urbanisme.

Dette er et viktig prosjekt for LINK arkitekturs storsatsing på urbanisme

På lik linje med resten av Norra Djurgårdsstaden har kvartalet Hangö en høy miljøprofil. Byggets energibehov ivaretas av solceller som også fungerer som solskjerming. Vegetasjon er integrert både i interiøret og eksteriøret og bidrar til et vakkert miljø, luftrensing, dagvannshåndtering, lokal biodiversitet og økt effekt av solcellene.

– Det er et veldig spennende prosjekt og jeg syns vi har oppnådd en fleksibilitet som er helt nødvendig for at huset skal vare over tid. I dag er det for eksempel vanlig med åpne kontorlandskaper, men hvem vet hvordan vi vil ha det om tjue år? sier Stefan Bergkvist, ansvarlig arkitekt hos LINK arkitektur.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen