LINKs deltakelse på idélaben «Byer som virker»

LINKs deltakelse på idélaben «Byer som virker»

LINK Landskaps Hanne Johnsrud er valgt ut som deltager på idélaben «Byer som virker». Idélaben skal bidra til det grønne skiftet ved å få frem dristige og bærekraftige løsninger og konsepter for byer anno 2040.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Forventninger til idélaben

En av forventningene til idélaben er smarte innspill til hva byene bør ha i sin verktøykasse for å få til de beste løsningene. Idélaben består av en høyt kvalifisert og meget tverrfaglig gruppe mennesker. Disse skal i løpet av en uke jobbe frem prosjektideer som tenker radikalt nytt når det gjelder fysiske løsninger i byene og samspillet mellom menneskene som bor i dem.

Stadig økende befolkningstall

I 2040 vil verdens befolkning øke til rundt 9 milliarder. Den internasjonale målsettingen om å bedre levekårene til det fattige flertallet av verdens befolkning, innebærer en betydelig økning av behovet for mat, energi, boliger og transport. Samtidig må vi redusere det økologiske fotavtrykket som allerede i dag på flere felt overstiger klodens tålegrenser. Vi må også klare oss med mindre plass enn før. Til sammen stiller dette de som skal bestemme hva slags infrastruktur-, bolig- og transportløsninger byene trenger, overfor komplekse utfordringer.

LINK Landskap bidrar med sin byutviklingskompetanse

Hanne er en av flere hos LINK Landskap som har byutviklingskompetanse. I tillegg til å ha en Master i Landskapsarkitekt, har hun en Master of Arts in Society, Science and Technology in Europe og en Cand.Mag. i Internasjonale kultur- og samfunnsstudier.

Hun har også mangeårig organisatorisk og profesjonell erfaring innen medvirkningsarbeid og ledelse av deltakende prosesser.

En av mentorene i Idélaben er Sissel Engblom, LINK’s nyansatte leder for Urbanisme.

Vil ha planleggingsprosesser

Forhåpentligvis vil prosjektene etter hvert kunne spille inn til konkrete planleggingsprosesser. Satsingen IKTPLUSS og programstyrene for ENERGIX, MILJØFORSK, KLIMAFORSK, TRANSPORT og BIONÆR har satt av til sammen 35 millioner kroner til prosjekter som blir skapt på idélaben.

Idélab arrangeres av Norges Forskningsråd og avholdes over 5 dager i januar.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen