Livslengden på betongdemninger kan økes med 100 år

Livslengden på betongdemninger kan økes med 100 år

Heldekkende klimavegg skaper et stabilt temperert klima og kan øke livslengden på betongdemninger med opptil 100 år.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Når betong benyttes som skillevegg mellom vann og luft utsettes betongen for meget store temperaturvariasjoner. På demningsiden gir vannvolumet ekstremt små temperaturvariasjoner. Derimot kan døgntemperaturen variere med så mye som 20-25°C på utsiden av demningen. Denne betydelige klimapåvirkningen fører til sprekkdannelser og aldring. Ved å bygge en klimavegg langs hele betongveggen skapes et stabilt temperert klima for betongen.

[img id="1"]

Klimavegg er løsningen

- Allerede på 90-tallet ble det bygget en såkalt klimavegg, mellom bautasteinene på demning veggens utside, for å dempe temperaturvariasjonene. For et par år siden ble det bestemt at vi skulle ta et større og mer langsiktig grep som forlenger demningenes levetid med opptil 100 år. Vi bygger derfor nå en ny og heldekkende klimavegg langs hele betongveggen og skaper dermed et stabilt temperert klima for betongen på begge demningene. Ved at vi resirkulerer spillvarme fra kraftproduksjonen via varmeveksleren, eliminerer vi alle miljø-påvirkningene, sier nders Nyberg, E.ON.

Sveriges største kraftsverksdemning

Lindab i Luleå leverte sandwichpaneler i den imponerende tykkelsen på 300 mm, samt bjelkeprofiler og TRP-plater for klimaveggens ca. 5 m smale og 800 m lange dobbelttak. I tillegg leverte Lindab nedløpsrør for takavvanningen av dobbelttaket og Marutex rustfrie skruer for sandwichmonteringen. Se video fra den imponerende montasjen under.

[youtube id="gwW-KZMwiLM"]

- Selve klimaveggen består av en opptil 40 meter høy bærende konstruksjon som Lindabs sandwichpaneler blir skrudd fast i, forklarer Johan Erickson, produksjonsleder i Normek og ansvarlig for arbeidet med klimaveggene på begge demningene.

Til toppen