LOS kjøper svensk energiselskap

LOS kjøper svensk energiselskap

Strømleverandøren LOS AS har kjøpt det svenske energiselskapet Telge Kraft. Oppkjøpet er en strategisk opptrapping i det nordiske markedet for LOS Energy, bedriftsenheten til LOS AS.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Selger er Telge AB som er et kommunalt selskap som også driver Telge Energi (strømleverandør i det svenske privatmarkedet) og har næringsvirksomhet innen eiendom, infrastruktur, havnevirksomhet, fjernvarme og nettvirksomhet. Bakgrunnen for salget var et ønske om å frigjøre midler for å styrke andre kommunale oppgaver.

Blant de største

Telge Kraft er blant Sveriges største sluttbrukerselskaper i bedriftsmarkedet og har sitt hovedkontor i Södertälje kommune rett sør for Stockholm. Selskapet består av 40 ansatte, hovedsakelig fordelt på salg, kraftforvaltning og administrasjon. Virksomheten skal drives videre som i dag, men vil som følge av oppkjøpet endre navn fra Telge Kraft til LOS Energy AB så snart navneendringen er behandlet av det svenske foretaksregisteret.

Gir nordisk kraft

– Telge Kraft er et svært godt strategisk oppkjøp for LOS Energy, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS AS. Begge selskaper fokuserer på nordiske bedriftskunder med et visst volum. Telge Kraft har primært en svensk portefølje med mange kjente svenske virksomheter, men også attraktive nordiske kunder. I tillegg opererer Telge Kraft en portefølje på ca 1,7 TWh vindkraftproduksjon.

– Dette passer oss, som operer nordisk, svært bra. Vi styrker vår tilstedeværelse i Sverige, som er det sterkeste markedet utenfor Norge, med over 10 TWh, sier Gaudestad, som etter oppkjøpet tilsammen kontrollerer mer enn 20 TWh i Norden.

Utvikling og vekst

– LOS er en passende og langsiktig eier av Telge Kraft, og gir riktige forutsetninger for utvikling og vekst. Med LOS i ryggen får vi en forsterket produktporteføljer, sier Frans Lundquist, VD i Telge Kraft. Begge selskapene har ulike styrker. To områder der LOS er sterkere i dag er energieffektivisering og laststyring.

– Det er svært interessante områder våre kunder vil etterspør, sier Lundquist, som også trekker også frem den gode kjemien som oppsto mellom partene når forhandlingene begynte. Det er lett å glemme at dette også handler om mennesker, arbeidsplasser og følelser. Måten ledelsen i LOS møtte oss på og la frem sine vurderinger gjorde oss relativt raskt sikre på at dette ville bli en god løsning, sier Frans Lundquist.

Kraftforvaltning som felles kjerne

Strukturelt og porteføljemessig er selskapene relativt like, men mens Telge Kraft har miljøprodukter, rådgiving og håndtering av vindkraftproduksjon har LOS Energy større fokus på energitjenester og energistyring. Begge har kraftforvaltning som kjernevirksomhet. Målet nå er å utnytte stordriftsfordeler, mersalg av produkter på tvers og utvikle en sømløs nordisk leverandørmodell som øker begge selskapenes konkurransekraft i markedet. Målinger gjort de siste årene viser også at begge selskaper scorer svært bra på kundetilfredshet og lojalitet i sine respektive markeder.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen