Må bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Må bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Arbeidstilsynets rapport Kompass nr 8 2016 viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Det er ikke mangel på tiltak, men det å skape en bevisst sikkerhetskultur som er mest krevende.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fall fra høyde, fall fra stillas og fallende gjenstander representerer 50 prosent av ulykkene. Av de som skader seg har 40 prosent utenlandsk statsborgerskap og nesten 30 prosent unge arbeidstakere og innleide arbeidere. Hvorfor er det slik?

[factbox id="1"]

Handlinger og atferd

Lene Jønsson er leder for HMS i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og forklarer deler av problemet slik.

- Jeg tror det er viktig å huske på at det er mennesker vi snakker om, og vi mennesker gjør feil. Det som er viktig er å bygge en kultur der vi lærer av våre feil og ikke gjør de samme feilene flere ganger. Når vi ser at handlinger og atferd har en faktor på 82 prosent, så er vi nødt til å igangsette tiltak. Etter vår oppfatning er det et viktig tiltak at vi danner en felles, grunnleggende sikkerhetsopplæring, som vil gjøre at vi danner en felles plattform og forståelse for hva som er viktig. Dette ansvaret hviler på den enkelte virksomhet, sier Lene Jønsson.

Undersøkelsen viser videre at den enkeltes arbeidstakers dyktighet og evner også spiller en viktig rolle når man ser på årsaker til at ulykker oppstår.

Gjennom Byggenæringens nettskole tilbys en rekke kurs som vil øke kompetansen innenfor de problemområdene rapporten peker på, sier Lene Jønsson.

- Det går mye på manglende kompetanse på bruk av maskiner og utstyr. Her har vi kurs- og opplæringsopplegg på plass, blant annet innenfor håndtering av verktøy og grunnopplæring innen HMS.

Arbeidstilsynets rapport Kompass Tema nr. 8 2016 kan leses her.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen