Må bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Må bygge en kultur der vi lærer av våre feil

Arbeidstilsynets rapport Kompass nr 8 2016 viser at nesten 50 prosent av alle ulykker i bygg- og anleggsnæringen er fallulykker. Det er ikke mangel på tiltak, men det å skape en bevisst sikkerhetskultur som er mest krevende.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Fall fra høyde, fall fra stillas og fallende gjenstander representerer 50 prosent av ulykkene. Av de som skader seg har 40 prosent utenlandsk statsborgerskap og nesten 30 prosent unge arbeidstakere og innleide arbeidere. Hvorfor er det slik?

[factbox id="1"]

Handlinger og atferd

Lene Jønsson er leder for HMS i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) og forklarer deler av problemet slik.

- Jeg tror det er viktig å huske på at det er mennesker vi snakker om, og vi mennesker gjør feil. Det som er viktig er å bygge en kultur der vi lærer av våre feil og ikke gjør de samme feilene flere ganger. Når vi ser at handlinger og atferd har en faktor på 82 prosent, så er vi nødt til å igangsette tiltak. Etter vår oppfatning er det et viktig tiltak at vi danner en felles, grunnleggende sikkerhetsopplæring, som vil gjøre at vi danner en felles plattform og forståelse for hva som er viktig. Dette ansvaret hviler på den enkelte virksomhet, sier Lene Jønsson.

Undersøkelsen viser videre at den enkeltes arbeidstakers dyktighet og evner også spiller en viktig rolle når man ser på årsaker til at ulykker oppstår.

Gjennom Byggenæringens nettskole tilbys en rekke kurs som vil øke kompetansen innenfor de problemområdene rapporten peker på, sier Lene Jønsson.

- Det går mye på manglende kompetanse på bruk av maskiner og utstyr. Her har vi kurs- og opplæringsopplegg på plass, blant annet innenfor håndtering av verktøy og grunnopplæring innen HMS.

Arbeidstilsynets rapport Kompass Tema nr. 8 2016 kan leses her.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen