Må nå sertifiseres før de kan omsettes lovlig

Må nå sertifiseres før de kan omsettes lovlig

Stillas, rullestillas, stiger og kantsikringsprodukter må nå sertifiseres før de kan omsettes lovlig på det norske markedet. Sertifiseringen erstatter den tidligere typegodkjenningsordningen for disse produktene.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Produsentforskriften ble endret 1. juli 2016, og typegodkjenninger som ble utstedt før denne datoen er fortsatt gyldige i fem år fra utstedelsesdatoen. Stillas, rullestillas og stiger med typegodkjenninger utstedt før 1. juli 2012 må nå sertifiseres før de kan omsettes på det norske markedet. Arbeidstilsynet har ansvar for tilsyn med at disse produktene er sertifisert. Sertifikatene skal være på norsk og sertifiseringsorganet skal være akkreditert for oppgaven.

SINTEF Byggforsk er i ferd med å publisere de første sertifikatene for disse produkttypene, og flere sertifiseringsprosesser er i gang.

SINTEF Byggforsk kan sertifisere

Har du et produkt med typegodkjenning, bør du kontakte SINTEF Byggforsk i god tid før godkjenningen går ut på dato. Ved sertifisering kan prøverapporter fra SINTEF Byggforsk og andre akkrediterte prøveinstitutt brukes som bakgrunn for sertifikatet. Beregninger og monterings- og bruksveiledning skal også ligge til grunn for sertifikatet. Monterings- og bruksveiledningen skal være på norsk.

Systemer og enkeltkomponenter kan sertifiseres

Et stillassystem skal være dokumentert ved prøverapport fra fullskalaprøving ved et akkreditert laboratorium. Enkeltkomponenter kan sertifiseres separat, og det er ikke krav om fullskalaprøving i et stillassystem for å sertifisere en enkeltkomponent. Det er likevel samme krav til en enkeltkomponent som til tilsvarende komponent i et stillassystem som skal sertifiseres.

Produkter med krav til CE-merking

Byggevarer som tidligere var omfattet av Arbeidstilsynets typegodkjenningsordning, men hvor det foreligger harmoniserte europeiske produktstandarder, f. eks. takstiger, takbruer, annet utstyr for taktilkomst og takkroker, skal nå CE-merkes. Det skal også foreligge en ytelseserklæring på norsk, svensk eller dansk. For disse byggevarene skal det også foreligge dokumentasjon av vesentlige egenskaper for å oppfylle byggteknisk forskrift. En SINTEF Teknisk Godkjenning kan også utstedes for slike produkter, og er en god hjelp ved vurdering av vesentlige egenskaper.

Produkter uten krav til CE-merking

Et eksempel på produkter uten krav til CE-merking er fastmonterte fasadestiger hvor det ikke foreligger standard å sertifisere eller å CE-merke etter. SINTEF Byggforsk kan utføre nødvendig prøving av slike produkter, og kan utarbeide SINTEF Teknisk Godkjenning. Slike produkter skal uansett ha dokumentasjon av vesentlige egenskaper. En SINTEF Teknisk godkjenning kan være til god hjelp ved vurdering av de vesentlige egenskapene.

BETONG/20. mars 2018

Årets FABEKO-konferanse inngår i den internasjonale betongkonferansen

Den store internasjonale betongkonferansen ERMCO 2018 presenterer et stort spenn i temaer og inneholder mange spennende prosjekter og nyheter, flere av disse kommer fra Norge. Arrangementet på Radisson Blu Plaza i Oslo 7.-8. juni samler rundt 400 internasjonale deltagere som vil kunne delta på 45 interessante innlegg. Les hele saken

Til toppen