MAD about Nygaardsplassen

MAD about Nygaardsplassen

Tomten ved Nygaardsplassen ligger midt i sentrum av Fredrikstad. Som et resultat av de siste årtiers nedrivning av historiske bygg har Nygaardsplassen blitt et hull i byen, og i dag er hele plassen regulert til et innadvendt kjøpesenter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kommentar fra MAD arkitekter

Vårt prosjekt bryter med kjøpesenterplanen og vi ser på hele oppgaven som en byreperasjon. Selve Nygaardsplassen blir komplett innrammet med by-fasader, og det etableres en ny passasje som forbinder Nygaardsplassen med byens sentrale plass, Stortorvet.

Ut over dette så får alle arealer i 1. etasje flest mulig næringslokaler der alle lokalene skal ha en direkte henvendelse ut mot offentlige byrommet. Næringslokalene skal fylles med matvarerelaterte virksomheter som spenner fra kaffebarer og restauranter til delikatesseforretninger som har alt fra bakevarer til kjøtt og fisk. Det legges også til rette for uteservering både i den nye passasjen og på Nygaardsplassen.

I de øvrige etasjene kommer det boliger som skal sammen med serveringsstedene styrke sentrum som et flerfunksjonelt sted og som skal forhindre at bylivet dør etter forretningenes stengetid.

De planlagte byggene deles opp i størrelser som er tilnærmet den opprinnelige parselleringen i Fredrikstad sentrum. Fasadene vil få en regional tilknytning med fasadekledning i tre der årringene til treverket skal være synlig. Det tilstrebes mest mulig bruk av tre på både fasadekledning, taktekking, vinduer og vindusskodder. Husene får høye saltak som er med på å reetablere byens taklandskap. Fasadene får et avbalansert forhold mellom tette vegger og vindusåpninger. Boligene får også franske balkonger, dette har vi valgt fordi vi vil unngå store utkragende balkonger som vil gi uheldige skyggevirkninger.

Selve Nygaardsplassen blir oppgradert med brostein og ny belysning. Med vegetasjon, nærlekeplass, sykkelstativ og sittemuligheter skal plassen øke brukbarhet og attraktivitet i Fredrikstad sentrum.

Nygaardsplassen vil dermed bli et sentrum for de nærliggende beboerne samt for alle byens borgere og besøkende. Dette prosjektet vil gi denne delen av sentrum et betydelig løft som styrker Fredrikstad som et flerfunksjonelt, levende og attraktivt bysentrum. Byreprasjonen vil også styrke og videreutvikle plankebyen Fredrikstad sin særegne regionale karakter.

ARKITEKTUR/15. august 2018

Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar

Er du arkitekt, rådgiver, planlegger eller lærer med interesse for gjenreisingshus? Eller bor du i et gjenreisingshus som skal pusses opp? Dette seminaret handler om å ivareta arkitekturens egenart og kulturhistoriske verdi når huset skal oppgraderes. Les hele saken

Til toppen