Månedens bygg i september er kåret

Månedens bygg i september er kåret

Storebrand Eiendomsfond Norge KS eier lager- og logistikkeiendommen Granittveien 7 i Våler i Østfold. Bygget huser NorgesGruppens datterselskap UNIL, som ferdigstilte sitt 11.000 m2 store tilbygg i desember 2015.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Solcelleanlegget ble offisielt åpnet 23.09. i år, og dekker 8.000 m2. Det vil si nær alle takflater, samt noen vegger. Anlegget til 26 millioner kroner blir dermed det nest største i landet, og vil produsere over 1 GWh årlig, eller en fjerdedel av byggets energibehov.

Påbyggingsprosjektet har bestått av blant annet to høylagre for henholdsvis frys og tørrvarer, i tillegg til et lavlager frys. Høylagrene skal være fullautomatiserte med takhøyder på over 30 meter.

[factbox id="1"]

UNILs tilbygg på eksisterende lager i Granittveien 7 i Våler i Østfold sto klart i desember 2015. Selve solcelleanlegget ble offisielt åpnet 23.09. i år. Bygget som eies av Storebrand Eiendomsfond Norge KS inneholde et nytt lagertilbygg bestående av høyt- og lavt lager frys/kjølelager, og høyt og lavt lager tørr. Dette er blitt bygget på et eksisterende lager. Høytlagerene skal være fullautomatiserte med takhøyder på over 30 meter – totalt er tilbygget på ca 11 000 m2 .

NorgesGruppen etablerer, gjennom datterselskapet Unil, et anlegg som skal produsere over 1 GWh i året. Satsingen skjer i samarbeid med Storebrand Asset Management AS, Enova og Solenergi FUSen som leverte anlegget. Solcelleanlegget som består av 8.000 kvadratmeter med solceller på tak og vegger har en total kostnad på 26 millioner kroner.

I desember 2015 stod det utvidede importanlegget i Våler ferdig. 23.09.2016 var 8.000 kvadratmeter med solceller på tak og vegger åpnet. Dette er i tråd med NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing og helt i tråd med miljøprofil.

I tillegg til produksjon av fornybar energi gjennom solceller, har man på Våler hatt fokus på energisparende tiltak i form av byggetekniske løsninger. Kombinasjonen av disse energiløsningene gjør at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet.

NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing i UNIL-prosjektet omfatter flere innovative og energieffektive løsninger. Tiltakene bidrar til at det utvidete anlegget bruker langt mindre energi enn det ellers ville ha gjort, og at solcelleanlegget inngår i en god helhet Dette er helt i tråd med Storebrands miljøprofil. Kombinasjonen av disse energitiltakene gjør også at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet. Spesielt skal nevnes at det er investert mye i at fryselageret skal bruke minst mulig energi, siden det er her det er størst behov for energi.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen