Månedens bygg i september er kåret

Månedens bygg i september er kåret

Storebrand Eiendomsfond Norge KS eier lager- og logistikkeiendommen Granittveien 7 i Våler i Østfold. Bygget huser NorgesGruppens datterselskap UNIL, som ferdigstilte sitt 11.000 m2 store tilbygg i desember 2015.

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Solcelleanlegget ble offisielt åpnet 23.09. i år, og dekker 8.000 m2. Det vil si nær alle takflater, samt noen vegger. Anlegget til 26 millioner kroner blir dermed det nest største i landet, og vil produsere over 1 GWh årlig, eller en fjerdedel av byggets energibehov.

Påbyggingsprosjektet har bestått av blant annet to høylagre for henholdsvis frys og tørrvarer, i tillegg til et lavlager frys. Høylagrene skal være fullautomatiserte med takhøyder på over 30 meter.

[factbox id="1"]

UNILs tilbygg på eksisterende lager i Granittveien 7 i Våler i Østfold sto klart i desember 2015. Selve solcelleanlegget ble offisielt åpnet 23.09. i år. Bygget som eies av Storebrand Eiendomsfond Norge KS inneholde et nytt lagertilbygg bestående av høyt- og lavt lager frys/kjølelager, og høyt og lavt lager tørr. Dette er blitt bygget på et eksisterende lager. Høytlagerene skal være fullautomatiserte med takhøyder på over 30 meter – totalt er tilbygget på ca 11 000 m2 .

NorgesGruppen etablerer, gjennom datterselskapet Unil, et anlegg som skal produsere over 1 GWh i året. Satsingen skjer i samarbeid med Storebrand Asset Management AS, Enova og Solenergi FUSen som leverte anlegget. Solcelleanlegget som består av 8.000 kvadratmeter med solceller på tak og vegger har en total kostnad på 26 millioner kroner.

I desember 2015 stod det utvidede importanlegget i Våler ferdig. 23.09.2016 var 8.000 kvadratmeter med solceller på tak og vegger åpnet. Dette er i tråd med NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing og helt i tråd med miljøprofil.

I tillegg til produksjon av fornybar energi gjennom solceller, har man på Våler hatt fokus på energisparende tiltak i form av byggetekniske løsninger. Kombinasjonen av disse energiløsningene gjør at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet.

NorgesGruppens ambisiøse miljøsatsing i UNIL-prosjektet omfatter flere innovative og energieffektive løsninger. Tiltakene bidrar til at det utvidete anlegget bruker langt mindre energi enn det ellers ville ha gjort, og at solcelleanlegget inngår i en god helhet Dette er helt i tråd med Storebrands miljøprofil. Kombinasjonen av disse energitiltakene gjør også at Enova har valgt å investere 11,4 millioner kroner i prosjektet. Spesielt skal nevnes at det er investert mye i at fryselageret skal bruke minst mulig energi, siden det er her det er størst behov for energi.

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen