- Mange bør kastes på dør

- Mange bør kastes på dør

Alt for ofte er det vill vest på byggeplassen, når det gjelder dører og beslag. Ofte er det en cowboy-mentalitet som gjelder, advarer daglig leder i Dørteknikk, Kurt Olsen.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Tusenvis av norske bygg står ferdig uten at de tilfredsstiller forskriftskravene på brann, lyd og universell utforming, eller de funksjonskravene som brukere og byggherre har. Marerittet er at en skoleklasse blir sperret inne under en brann, fordi dørene ikke åpner seg som de skal.

Dørteknikk er et firma med to forretningsområder, en konsulentdel og en programvaredel. Olsen og hans kolleger jobber med alt som har med dør og beslag å gjøre. Kurt Olsen mener alt for mange mangler kunnskap om dette feltet, og de ender opp med bygg som har dører som verken er godkjent eller fungerer etter hensikt.

Problemet er at systemene ikke brukes. Vi har blant annet internkontroll, som er lovpålagt. Vi skal kunne dokumentere hvem som har montert en branndør, for eksempel. Det er en sak det legges veldig liten vekt på. Det er imidlertid viktig, for å sikre god kvalitet

– En dobbeldør skal for eksempel leveres med et panikkbeslag, for å innfri rømningskravet. Så viser det seg at produsenten ikke har godkjent den døren med panikkbeslag. Han leverer den med vanlig kantskåte. Panikkbeslaget blir montert på byggeplassen. Da overfører de problemet til den stakkars entreprenøren som har beslaget. Han skal da plukke av det godkjeningsskiltet, fordi en slik løsning nettopp ikke er godkjent. Det er et stort problem.

Det er mye uvitenhet om hva som leveres, og ikke leveres, av typegodkjente produkter, mener Olsen.

– Vi må avdekke de entreprenører og leverandører som ikke gjør jobben sin, slik at de lærer. Mange tror fortsatt at det kun er snakk om en dør. Dører er komplisert. Det står tusenvis av bygg som ikke har de funksjonene som er påkrevet. Vi forsøker å fortelle entreprenører at de må ha noe å stille opp med overfor leverandører som er useriøse.

Leker cowboy og BIMianer

Det blir laget både programmer og informasjonsverktøy som skal gjøre det enklere å unngå helt, eller avdekke feil og mangler så tidlig som mulig, i oppførings- og driftsfasen. ”BIM”, kort for bygningsinformasjonsmodellering, modellerer hele prosessen, gjennom forprosjekt, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold, ombygging og riving. Olsen mener BIM har mange gode sider og egenskaper, men at manglende kunnskap er et problem.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="1"]

– Det er en kombinasjon av uvitenhet og cowboy. Vi må luke ut de useriøse leverandørene. Problemet rammer alle typer prosjekter, også de med store, anerkjente totalentreprenører. De mangler kunnskap nok til å avdekke mangler eller avvik, men det er i neste ledd at cowboyene sitter. Regelverket blir ikke fulgt. Noen produsenter forsøker å komme seg unna med at de ikke kan levere akkurat den døren, men mener de kan levere en dør som er bygget på samme måte. Det blir ikke riktig. Enten er branndøren godkjent, eller så er den det ikke. De har kanskje testet en dør på 100 centimeters bredde, og så skal de levere på 130 centimeter. Den bredden er ikke godkjent, og så sier de gjerne at «de bygger den på samme vis». Da kjenner de ikke konsekvensen av en såpass stor endring. Slikt må få konsekvenser.

– Mange snakker om BIM, men det er få som vet hva det i virkeligheten er. Vi opplever at en arkitekt kommer til oss og sier at prosjektet er «full-BIMet». Så henter vi opplysninger om dør, men det ligger nesten ingenting der.

Sørg for god prosjektering

– Problemet er at systemene ikke brukes. Vi har blant annet internkontroll, som er lovpålagt. Vi skal kunne dokumentere hvem som har montert en branndør, for eksempel. Det er en sak det legges veldig liten vekt på. Det er imidlertid viktig, for å sikre god kvalitet. Vi holder på med å utviklet et produkt, der arkitekten, i forbindelse med et BIM-prosjekt, får et ferdig oppsett for dør. På den måten har de hele «skroget» når de starter, i stedet for at de skal finne opp kruttet hver gang.

Det byggherre og totalentreprenør trenger, er kontroll på spesifikasjoner og god kunnskap. Du kan si det så enkelt som at hvis det blir gjort en god jobb på prosjektering, så koster det én krone. Finnes det en feil som blir avdekket like før overlevering, kan du gange med hundre. Mangel på kunnskap på byggherre- og totalentreprenørsiden gjør at det blir levert mye feil i tillegg til at uberettiget tilleggskrav er vanskelig å avdekke.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen