Mange glassrekkverk oppfyller ikke kravene

Mange glassrekkverk oppfyller ikke kravene

Laboratorieprøving har de siste årene avdekket at mange rekkverk av glass ikke oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og gjeldende standarder. Rekkverk som ikke oppfyller kravene, monteres likevel på bygninger og kan kjøpes i butikk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ved prøving i laboratorium har vi registrert at flere rekkverk med glass som utfyllingselement har større deformasjon eller utbøying enn kravet i NS 3510:2015.

Rekkverk som skal brukes i boliger, kontorarealer, kafeer og restauranter, skal dimensjoneres for å tåle laster på 1,0 kN/m. Kravet til deformasjon ved prøving med disse lastene er maks 50 mm. Vi har prøvd stolper av aluminium og av rustfritt stål, og færre enn halvparten har bestått prøvingen. Blant stolpene som ikke besto, har de fleste lavere stivhet enn kravet i NS 3510:2015 sånn som de er tenkt montert. Stolper som har sett kraftige ut, har vist seg å få store deformasjoner ved prøving.

[youtube id= lw3VJ7KFPIs]
Prøving av rekkverk med pendel i SINTEF Byggforsks prøvehall.

Profiler og stolper svikter

Vi ser også rekkverk med glass som bærende element, hvor glasset står nede i f.eks. en profil uten støtte fra stolper, som ikke oppfyller kravet til stivhet. Færre enn halvparten av disse produktene har bestått prøvingen i våre laboratorier.
Et glassrekkverk som ble kjøpt i en kjent butikkjede i Norge, gikk til brudd ved langt lavere laster enn kravet for det bruksområde hvor det sannsynligvis blir brukt.
Prøving viser at glass som oppfyller krav i NS 3510:2015 er stivt nok, både for glassrekkverk med stående stolper og rekkverk med glass som bærende element. Men ofte er ikke u-profilene eller stolpene stive eller sterke nok til at rekkverket oppfyller kravet.
Ved prøving i laboratoriet er det i utgangspunktet rekkverket som prøves. Erfaringsmessig er i tillegg ofte innfestingen av rekkverket et problem.

Sørg for riktig dokumentasjon

For rekkverk av glass bør det foreligge beregninger som kan verifiseres ved prøving. Produkter hvor beregninger er vanskelige å utføre må dokumenteres ved prøving. Sikkerhet i bruk må være vurdert. Glasset skal være CE-merket og prøvd på laboratorium for egenskaper som er aktuelle der glasset skal plasseres. For valg av glass, se i NS 3510:2015. Bestandigheten bør også være vurdert. En SINTEF Teknisk Godkjenning dekker ovenstående dokumentasjonskrav. Glasstykkelser som er mindre enn angitt i standard NS 3510:2015 kan i utgangspunktet ikke brukes hvis rekkverket skal ha SINTEF Teknisk Godkjenning.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen