Mange ønsker økt sikring

Mange ønsker økt sikring

Ukene etter påske har vært svært travle for Sector Alarm. Eksisterende kunder tar kontakt for å teste alarmen og for å utvide sikringen. I tillegg har det også vært svært stor pågang fra nye kunder som ønsker å sikre boligen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Skallsikring – det nye buzzordet

Etterspørselen etter boligalarm har vært høy i lang tid, men etter at den såkalte «Borebanden» har herjet på Østlandet har trafikken eksplodert.

- Vi har den siste uken hatt tre ganger så mange henvendelser som normalt. Folk ønsker skallsikring i boligen. Med sikring på dører og vinduer kan man bevege seg fritt i boligen – også når alarmen er på, sier administrerende direktør Viggo Skeisvoll i Sector Alarm.

- Våre tall viser også at våre kunder i vesentlig mindre grad opplever innbrudd enn boliger uten alarm. Kan tyvene velge, velger de helt klart et hus uten alarm. I de svært få tilfeller der våre kunder opplever innbrudd har tyvene blitt skremt av alarmen og stukket fra åstedet. Vi kan derfor konkludere med at boligalarm, i tillegg til å virke preventivt, også bidrar til å avverge større hendelser, fortsetter Skeisvoll.

[factbox id="1"]

Profesjonell aktør følger opp alarmen

Også NHO Service er tydelig på at boligalarm har en forebyggende effekt mot innbrudd.

- I tillegg til innbruddsikring inkluderer også en boligalarm andre funksjoner som i mine øyne er like viktige, sier Fagsjef for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Runar Karlsen.

- Enhver utløst alarm med tilknytting til en alarmsentral vil utløse en på forhånd avtalt reaksjonsplan mellom alarmselskapet og boligeier. Det at en profesjonell aktør følger opp når en røyk/brann varsler er utløst når min familie ligger og sover er betryggende, fortsetter Karlsen.

Hvert år reddes mer enn 100 mennesker ut av situasjoner som kunne fått fatale følger fordi et alarmsystem med profesjonelt reaksjonsapparat er installert.

Bekrefter god effekt

Mange innbrudd skjer når folk sover. Sector Alarm anbefaler å bruke alarmen, ikke bare når du reiser bort, men også når du er hjemme.

- Alle alarmer kan skreddersys slik at du fritt kan bevege deg selv når alarmen er aktiv, sier Skeisvoll.

- Det er helt klart at boligalarm har en god effekt når du har den på, sier Politiførstebetjent Eirik Steen ved Kriminalvakten i Asker og Bærum. Erfaring viser også at i hus med alarm ønsker tyvene å bruke så kort tid som mulig. De tar derfor bare ting som er synlig og lett å ta med, avslutter Skeisvoll.

JURIDISK/ 9. november 2018

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

En aktuell problemstilling i bygge- og anleggsbransjen er om en hovedentreprenør kan holdes ansvarlig for en underentreprenørs merverdiavgiftsforpliktelser. Fremtidens byggenæring har snakket med senioradvokat Kari-Ann Mosti fra advokatfirmaet Grette. Hun er ekspert på merverdiavgift, og har mer enn 20 års erfaring på området. Les hele saken

Til toppen