Mangel på felles målsetting gir kostnader og konflikter

Mangel på felles målsetting gir kostnader og konflikter

Det er mange utfordringer i byggebransjen, og løser vi dem ikke får det samfunnsmessige konsekvenser. Mangel på samhandling og felles målsetting resulterer i kostnadsoverskridelser og konflikter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Norsk byggebransje har et for høyt kostnadsnivå, og en manglende endringsvilje. På trøndersk kaller vi det å være sirumpa, mener Odd Arve Fuglem i Skanska.

Det handler om mer enn modulbygg

Fuglem mener bransjen bør tenke mer på å industrialisere virksomheten – også fremstillingen av de enkelte produktene som skal med.

– Det krever komplementær kompetanse i prosjektene. Arkitekter, entreprenører og rådgivere må komme tidlig inn.

– Vil ikke det føre til at prosjektet tar lengre tid?

– En må regne med at prosjekteringen kan ta litt lengre tid, til gjengjeld blir den totale gjennomføringstiden kortere. Man bør bestrebe seg på å finne de beste løsningene før en setter i gang med hovedprosjektet, sier Fuglem.

– Vi må ikke begynne å tenke bare byggemoduler. Først må vi se på industrialisering av hele prosessen. Så må vi velge riktig fremgangsmetode, sier han.

Sparer man tid sparer man penger. Fuglem mener også at større grad av industrialisering vil gi sikrere prosjekt.

– Helt klart. Og på flere plan. I tillegg til tryggere økonomi og bedre forutsigbarhet blir det også sikrere for de som utfører arbeidet. Mange timeverk flyttes fra byggeplassen og inn i fabrikklokalene, det gir mindre grad av manuelt arbeid. Kvaliteten på produktene blir også bedre.

Flere arbeidsoppgaver gjøres parallelt

Modulbaserte bygg gir en rasjonaliseringsgevinst, men også denne metoden må gjøres på en fornuftig måte for at det skal bli lønnsomt.

– Modulene kan produseres på fabrikken samtidig med at tomten fundamenteres. Flere arbeidsoppgaver gjøres parallelt, og du kan få satt opp et hus i løpet av et døgn. Når det går fort å bygge får en mindre problemer med regn og fukt. Og kortere byggetid gjør at man sparer penger, sier Morten Longum i TAG arkitekter.

Longum tror overdreven fokus på lav risiko er en medvirkende årsak til at byggebransjen tidvis oppfattes som konservativ.

– En ny metode er alltid forbundet med en viss risiko. Da er det viktig å ha gode byggherrer som er villige til å ta ansvaret med å gjøre oppgaver på en litt annen måte, sier han.

I Oslo-området er det stort press på boligmarkedet, noe som har gitt høye byggekostnader. Flere utbyggere ønsker nå å bygge mer effektivt.

– Entreprenørens rolle vil endres fra å bygge boligkomplekser fra grunnen av, til å sette sammen prefabrikkerte elementer og moduler. Metodikken begynner å bli såpass utprøvet at risikoen er liten. Det gjelder å få opp gode eksempler som man kan vise til, mener Longum.

Endringen kommer, uansett

Også Fuglem er opptatt av å ha med alle aktørene.

– Skanska kan messe om mer rasjonelle byggemetoder, men vi må ha med våre leverandører og samarbeidspartnere på tankegangen. Vi trenger også kunder som forstår hva industrialisering handler om, sier han.

– Er byggebransjen i ferd med å endres?

– Jeg tror ikke vi har noe valg. Noen vil si at de gjør det på tradisjonell måte, og at det fungerer godt. Men hvis vi ikke får til mer rasjonalisering av hele byggeprosessen, så vil utenlandske aktører ta over. Industrialisering av bransjen skjer over hele Europa.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen