Med app som kontor

Med app som kontor

Med mobiltelefonen i hånda går driftsledere i Statsbygg sine sjekkrunder, krysser av for mangler, kvitterer ut oppdraget og noterer timer.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbyggs digitaliseringssatsing Sesam byr på stadig nye muligheter og funksjonaliteter. Nå er en forbedret app som systematiserer og letter arbeidet for de driftsansatte nettopp tatt i bruk.

[factbox id="1"]

– Appen hjelper oss å sette ting i system og strukturere oppgavene. For eksempel får jeg hver tredje måned melding om at brannslukningsapparatene må sjekkes innenfor en tidsfrist, sier Andreas Torp, som er Statsbyggs driftsleder på Villa Grande på Bygdøy.

Digitalt verktøy

Torp har vært med i en pilotgruppe som har testet Sesam-appen. Hensikten har vært å videreutvikle verktøyet som effektiviserer arbeidet og bidrar til å høyne kvaliteten på Statsbyggs eiendomsforvaltning.

– Ansatte i driftssektoren har i noen grad tatt i bruk appen. Langt flere kommer til å ha den som sitt daglige verktøy når vi nå har rullet ut den nye utgaven. Det sier Kristin Fossmo, som er seniorrådgiver og forvalter av datasystemet Sesam i Statsbygg.

Sesam tilrettelegger for at oppgavene løses på riktig måte og systemet er avhengig av den informasjonen som legges inn.

– Den kompetansen som de ansatte innen forvaltning og drift har, er det ikke noe system som kan erstatte. Det er menneskene som bidrar til at Sesam blir et godt verktøy, sier Fossmo.

Sjekkerunde

Med mobilen i hånda går driftslederen på Villa Grande runden sin. Han slipper å dra tilbake til kontoret med notater på masse gule lapper og kan bruke kontortiden til få unna seg andre oppgaver. Hverdagen blir mer effektiv, men har også sine begrensinger;

¬ Man må likevel bruke hodet, følge med og passe på eiendommen, sier Andreas Torp.

Til toppen