Med tre som byggemateriale

Med tre som byggemateriale

Til nå har bruken av tre som materiale vært skjevt fordelt. Noen bruker minimalt med tre i prosjektene sine, mens andre velger å reise hele konstruksjonen med dette materialet. Nå ønsker næringen å øke bruken av tre og få aktørene til å se verdien av dette som materiale.

  • Produkt
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det finnes flere fordeler ved å benytte seg av tre som byggemateriale. Miljøfordelene ved tre er soleklare i henhold til kravene rundt Co2 avtrykk. Noen vil også si at man knytter sterkere bånd til trebygg og deres arkitektur. Likevel er ikke trematerialene utnyttet godt nok i den norske byggenæringen i dag.

På den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur ble det diskutert hva som kunne gjøres for å øke innovasjonen rundt og bruken av tre som byggemateriale.

Her ble også Treprisen 2015 overrukket til Jarmund/Vigsnæs Arkitekter, grunnet deres måte å vise nye estetiske muligheter med tre som bygningsmateriale, i følge juryen. Partner i arkitektfirmaet Alessandra Kosberg mener overfloden av regler og krav gjør aktører skeptiske til tre som byggemateriale.

[img id="1"]

- Det kommer nye krav hele tiden, vi klarer nesten ikke følge med. Vi drukner i en komplisert verden. Vi er avhengige av at det offentlige går foran og velger pilotprosjekter, sa Kosberg på konferansen.

Studentboliger som piloter

Til tross for at noen går foran som gode eksempler, og utnytter seg godt av treet som byggematerialet, er ikke kunnskapen om tre god nok i byggenæringen. Norge er et land med mye skog, og å utnytte treet som byggematerialet er gunstig både for norsk økonomi og miljø. Derfor er det også viktig å bygge ut kompetansen med tre som materiale.

Det har vært en stor utvikling i bruk av tre i studentboliger. Dette viser tydelig at tre som byggemateriale ikke er dyrt. Studentboligprosjektene får bare et visst antall midler, og pengene strekker ikke lengre. Dersom man skulle gått over budsjett ville det gått utover studentene, og man ville mistet poenget med studentboliger.

I Moholt studentby i Trondheim bygges norges største massivtreprosjekt, som har blitt kalt Moholt 50/50. Navnet kommer av at prosjektet er ment til å holde 50 år frem i tid. Noen av studentboligbyggene på området skal bygges med massivtre som bærende konstruksjon for de åtte etasjene, og heissjaktene skal også bygges med massivtre.

[img id="2"]

At husene bygges i massivtre gir redusert byggetid og bedre inneklima. Den sistnevnte faktoren er lite godt dokumentert. Tre har egenskapen til å trekke til seg og gi fra seg fuktigheten i luften. Undersøkelser viser at fuktbalansen er viktigere enn temperaturbalansen for hvordan inneklimaet oppleves.

Noen stritter i mot

Marina Trifkovic i ARTEC Arkitekter og Ingeniører, mener mange rådgivere og byggherrer er ukomfortable med tre som materiale.

- De er ikke på det nye utforskende området, men heller litt konservative og innenfor komfortsonen sin. Arkitektene er klare til å ta utfordringene, men de må ha med seg rådgivere og byggherrer, sa Trifkovic på konferansen.

Hun mener arkitekter og materialet tre blir motarbeidet av beslutningstakere, og noen ganger også kundene.

Hun mener det er viktig å få frem at det ikke trenger å bygges kun i tre. Det finnes mange eksempler på at treelementer i kombinasjon med andre materialer kan gi flotte utrykk på bygget.

- Gardermoen er et godt eksempel på et bygg som ikke har så mye tre, men så mye at det gir svært god effekt og arkitektonisk kvalitet, sa Trifkovic.

[img id="3"]

Fremtiden for trearkitektur

Sivilarkitekt Geir Brendeland mener det er viktig å se verdien av treet i seg selv. Man har et forhold til trematerialet fra det står i skogen og til det er tatt i bruk.

- Trearkitekturen og de kvalitativt sterke treprosjektene har  denne linken i seg, sa Brendeland på konferansen.

Han mener teknologien og kompetansen rundt å bygge med tre i dag er en utfordring for næringen. Mye av teknologien er bevart i bygningsvernmiljøet, men det er utfordrende å videreføre kompetansen og sørge for at den ikke går tapt slik at den kan brukes i nye prosjekter.

- Tre som et konstruktivt element i arkitekturen er noe vi har beveget oss vekk fra, som vi må finne tilbake til. Vi jobber mye med massivtre og massive konstruksjoner, men vi må begynne å jobbe med alle komponentene, fra panel og vindusinnramming til hovedkonstruksjon, avsluttet Brendeland.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen