Treindustrien understreker behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene.
Treindustrien understreker behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene. (Bilde: Treteknisk)

Meget stor interesse for trebaserte industrielle konsepter på BRD

200 deltakere på seminaret om trebaserte industrielle konsepter på Bygg Reis Deg reflekterer den omfattende aktiviteten innen tre i byggenæringen, sier administrerende direktør Hilde Tellesbø i Treteknisk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det har de siste årene vært en betydelig utvikling av trebaserte industrielle konsepter i Norge og utlandet, og tre brukes i økende grad innen store byggeprosjekter i Norge. Treteknisk, Treindustrien og Trefokus arrangerte og ville vise ulike markedsmuligheter og at industrielle løsninger i tre møter krav fra markedet. 

Gjenstår utfordringer

- Det er veldig hyggelig at så mange er interessert i tre som byggemateriale, sier Hilde Tellesbø, administrerende direktør ved Treteknisk.

Interessen mener hun gjenspeiler aktiviteten ute i næringen. I tillegg dekket programmet et bredt spekter i hele verdikjeden, fra tekniske utfordringer med å bygge verdens høyeste boligblokker til overflatebehandling på private hytter.

- For vår del var det viktig å gi et innblikk i hva ulike aktører i hele verdikjeden gjør, og hvilke utfordringer næringen i fremtiden står overfor. Det finnes i dag løsninger innen industrialisert trebyggeri på områder som tidligere ble sett på som en utfordring. Vi ser også at det stadig utvikles nye produkter og systemer som gjør konseptene enda bedre, enklere og mer lønnsomme. Et område hvor det skjer mye er for eksempel innen lyd, sier Tellesbø.

Treindustrien understreker behovet for samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de beste løsningene.

- Det investeres og satses i industrien, og vi ønsker samarbeid i hele verdikjeden for å få fram de aller beste konseptene. Kunnskap om tre som materiale må kobles med industrielle prosesser og markedsbehov, sier Tina Sletbak-Akerø, Fagsjef for Næringspolitikk og utvikling i Treindustrien.

Bygger på tidligere utfordringer

Rådgivende ingeniør Magne Aanstad Bjertnæs i Sweco fortalte at for hver gang aktørene i byggenæringen får mulighet til å bygge nye, store prosjekter skaffer bedriftene seg ny og viktig kompetanse. Denne kunnskapen gir bedriftene konkurransefortrinn, men er samtidig overførbar til resten av byggenæringen, slik at andre kan dra nytte av og bygge videre på det man har erfart.

- Da vi bygget Treet i Bergen, som ble verdens høyeste boligblokk, skaffet vi oss verdifull erfaring med bygging av en høy konstruksjon - uten å ha gjort det før. Med Mjøstårnet i Brumunddal, som vi er i gang med, tar vi erfaring fra Bergen med videre inn i byggingen av det som overtar verdensrekorden i 2019, sier Bjertnæs.

Bjertnæs forteller at de viktigste nye erfaringene bransjene har skaffet seg når Mjøstårnet er fullført er en forbedret oversikt over økonomien, modelleringer under prosjekteringsfasen og hvordan slike store konstruksjoner oppfører seg ved brann.

- Vi ser at underleverandørene ikke har nok erfaring med industrialiserte løsninger med tre, slik at de kan treffe presist nok på pris. Siden underleverandører fortsatt er usikre, tar de ofte i litt ekstra og skaffer seg en økonomisk buffer, i forhold til om de hadde bygget i stål eller betong. Men etter at Mjøstårnet er utført og vi har skaffet oss et helhetlig kostnadsbilde over byggekostnadene, vil bransjene med langt større sikkerhet treffe på rett pris. Og med bygging i tre vil bli billigere, sier Bjertnæs.

Den andre overførbare erfaringen med Mjøstårnet er brann. Harald Liven ved Moelven Limtre AS forteller at Moelven Limtre i samarbeid med Sweco i forkant har foretatt branntester av konstruksjonen.

Branntesten viser at limtresøylene tåler et fullstendig brannforløp. Målet med branntestene vi har utført i Brumunddal-bygget er at konstruksjonen skal stå etter at bygget har brent helt ut. Det har vi testet, og nå kan vi bevise at det vi har visst stemmer empirisk. Denne kompetansen gir en trygghet, både for de byggene som allerede er reist, Mjøstårnet og fremtidens høyhus, sier Liven.

- En annen verdifull erfaring vi tar med oss fra dette bygget er samarbeidet mellom prosjekteringsgruppen og Moelven Limtre som leverandør, i tillegg til ny kunnskap med produksjonen internt hos oss, forteller Liven.

Nyhet

Under seminaret presenterte salgsingeniør Tom Helge Stubbe i Kjeldstad Trelast den nye limtrebjelken ”K-Bjelke Plus”. Stubbe fortalte at dette er en innovativ kraftkar som det kan skapes bygg med nye romløsninger av og forbedrete miljøgevinster. K-Bjelke Plus er en videreutvikling av bedriftens serie med K-bjelker og K-stendere. Produktet er utviklet i et nært samarbeid mellom Kjeldstad Trelast, Treteknisk, næringsklyngen Arena Skog i Trøndelag og Innovasjon Norge.

Foredragene under seminaret

 • Mjøstårnet og Treet - høyhus i tre.
  Hva er de største utfordringene? Hvordan kan løsningene brukes generelt?
  Ved Harald Liven, Moelven Limtre AS

 

 • Tre er et lett materiale og lyd er en utfordring.
  Hva er gode trebaserte og hybride løsninger?
  Ved Geir Glasø, Treteknisk

 

 • Byggesystemer i høyden.
  Hvilke muligheter og begrensninger ligger i de ulike trebaserte konseptene?
  Ved Magne Aanstad Bjertnæs, Sweco AS

 

 • Masseprodusert skreddersøm - et utall av muligheter med elementbygg i miljøvennlig tre. Ved Jarle Berg, Støren Treindustri AS

 

 • Spikerbaserte konstruksjoner gir store muligheter i etasjeskiller, vegg- og takkonstruksjoner.
  Ved Kjell Arve Bjørnestad, Pretre AS

 

 • Bruk av massivtre i store byggeprosjekter.
  Et kostnadseffektiv og miljøriktig alternativ med store markedsmuligheter.
  Ved Carsten Hovind, Nordisk Massivtre AS

 

 • K-produkter bidrar til effektivt byggesystem.
  Ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast AS

 

 • Konstruksjonsvirke med riktig kvalitet - automatsortering med kundetilpasning.

        Foredragsholdere: Glenn Jensen og Kjell Morten Horntvedt, Bergene Holm AS

 

 • Industriell overflatebehandling gir gode tekniske produkter og markedsmessige muligheter. Ved Sverre Bjærtnes, Bjertnæs Sag AS

 

 • Kvalitetsmerket overflatebehandlet kledning fra produsent.
  Orientering og bakgrunn.

        Ved Halvard Nørbech - Moelven Wood AS og Aleksander Lundby - Treteknisk

Til toppen