Menn og kvinner tenker ulikt om oppussing

Menn og kvinner tenker ulikt om oppussing

Tre av fire huseiere går med planer om å pusse opp boligen, men hun og han er ikke enige om hva som skal gjøres først, viser ny undersøkelse.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kvinner er mest opptatt av grep som skaper trivsel i hjemmet, mens menn heller vil starte med forbedringer av tekniske forhold og utsiden av huset.

Menn oppgir oftere enn kvinner at de har planer om å pusse opp: Rundt 80 prosent av mennene sier at de har planer, mens 70 prosent av kvinnene sier det samme. Dette er blant funnene i If Boligundersøkelse, som TNS Gallup har gjennomført for forsikringsselskapet If blant over tusen eiere av eneboliger, rekkehus og andre småhus over hele andet.

- Undersøkelsen viser at vi er opptatt av å ta vare på den store investeringen som en bolig er for oss, men at vi kanskje litt for ofte prioriterer overflateoppussing i stedet for helt nødvendig vedlikehold av det som ikke synes så godt, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

[factbox id="1"]

Ytre mot indre verdier

Det er imidlertid en viss uenighet om hvilke utbedringer som står øverst på dagsorden. Menn sier oftere enn kvinner at de først vil gå i gang med å pusse opp stue, garasje, uthus og elanlegg. Kvinner sier imidlertid oftere enn menn at de har planer om å pusse opp badet først.

- Satt på spissen er kvinnene mest opptatt av å pusse opp rom inne, mens mennene heller mot å ta grep i husets tak og fire yttervegger. Dette bildet bekreftes av at begge kjønn er skjønt enige om at de tar initiativ til ulike prosjekter, sier Clementz.

Rask trivselsgevinst

Bad og kjøkken står først for tur hos flest. Disse og andre trivselsorienterte oppussingstiltak som stue, soverom, terrasse og garasje, utgjør sju av ti tiltak som står på planen.

- Undersøkelsen viser at vi jevnt over er mest opptatt av å forbedre ting i huset som går raskt og synes godt. Dyrere og mindre synlige oppgraderinger, som har stor betydning for boligens tekniske stand, kommer ofte i andre rekke, sier Clementz.

- Men å sette i gang prosjekter inne kan være høyst nyttig for boligens tekniske stand. For eksempel innebærer en grundig oppussing av bad og kjøkken som oftest at elanlegg, vann og avløp får en nødvendig fornyelse, sier Sigmund Clementz i If.

Dreneringsfest

Færre enn to av ti som har planer om å pusse opp vil gå først i gang med tekniske utbedringer som yttertak, kledning, vinduer, elanlegg og drenering. Knapt noen nevner drenering.

- Jeg vil oppfordre alle boligeiere til å lage en vedlikeholdsplan - og inkludere sparing til de utbedringene som skal gjøres. For eksempel er de anbefalte tidsintervaller for kostbart vedlikehold av tak og drenering og maling av hus. God drenering er nødvendig, men lite synlig. Gjør en kul begivenhet ut av det! Når dere er ferdige, hva med å invitere venner og naboer til dreningsfest? Invitasjonen blir garantert lagt merke til, ler Clementz.

Til toppen