Prosjektleder Anne Olaisen fra Kulturetaten forteller om tiltakene de nå har fått midler til å gjennomføre i Middelalderbeltet for gjøre området tilgjengelig for alle. T.v. Stein Slyngstad (Kulturetaten), byråd EHA Tone Tellevik Dahl, Jan Tore Lindskog (Omsorgsbygg), Halvor Gaustadnes (Blindeforbundet) og Per Torgersen (EHA).
Prosjektleder Anne Olaisen fra Kulturetaten forteller om tiltakene de nå har fått midler til å gjennomføre i Middelalderbeltet for gjøre området tilgjengelig for alle. T.v. Stein Slyngstad (Kulturetaten), byråd EHA Tone Tellevik Dahl, Jan Tore Lindskog (Omsorgsbygg), Halvor Gaustadnes (Blindeforbundet) og Per Torgersen (EHA). (Foto: Omsorgsbygg)

Middelalderbeltet blir tilgjengelig for alle

Alle som forvalter kommunale bygg og uteområder kan søke om tilskudd fra Oslo kommunes tilgjengelighetsprosjekt for å gjennomføre tiltak som gjør byen mer tilgjengelig for alle. Et av områdene som har fått tilskudd for dette året er Middelalderbeltet i Oslo middelalderby.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det er Omsorgsbygg som administrerer tilgjengelighetsprosjekt, og sørger for god spredning av midler. Av de 43 prosjektene som er tildelt midler for 2019, får Kulturetaten i overkant av fem millioner kroner for planlagte tiltak i Middelalderbeltet i Oslo middelalderby. Det innebærer både oppgradering og tilpasning av veiene i parken og etablering av en heis.

– Dette er et av de viktigste utviklingsprosjektene i Kulturetaten. Vi skal gjøre historien tilgjengelig for alle, samtidig som vi skal ta vare på verneverdige kulturminner, sier etatsdirektør Stein Slyngstad.

Varmere by med plass til alle

Oslo kommunes visjon er å være universelt utformet og tilgjengelig, slik at alle har muligheter for samfunnsdeltakelse og livsutfoldelse. Visjonen samsvarer med regjeringens visjon om et samfunn der alle kan delta.

– Det er fint å være med på å realisere universell utforming av byen. Byrådets mål har hele tiden vært at Oslo skal bli en varmere by med plass til alle, så vi har blant annet økt bevilgningene til å få gjennomført tiltak som dette. I år er potten på hele 80 millioner kroner. Søknadsmengden viser at det mangler ikke på gode planer, sier byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl.

Diskrete, men viktige tiltak

Halvor Gaustadnes fra Norges Blindeforbund bruker rullestol. Han er svært kulturhistorisk interessert, og er svært fornøyd med at nettopp denne parken blir tilrettelagt for alle.

– Det er veldig bra at tilskuddene til UU-tiltak økes. Historien skal også være tilgjengelig for alle, og dette er et kulturhistorisk knutepunkt som har stor allmenn interesse, fastslår han.
Han får støtte av Anne Olaisen i Kulturetaten, som er prosjektleder for gjennomføringen av tiltakene.

– Det er en utfordring når vi skal utvikle historiske steder som dette. Men når alle gode krefter samarbeider, får vi også mest igjen for pengene. Målet er at tiltakene her ikke skal være prangende. De skal bli en diskret del av parken, men gjør samtidig at flere kan benytte den, sier hun.

Tilgjengelig og aldersvennlig

Jan Tore Lindskog er prosjektleder for tilgjengelighetsprosjektet, som er plassert i Omsorgsbygg. Lindskog har sørget for god spredning både på type formål og geografi.

– Vi har tildelt midler til barnehager, skoler, sykehjem, nærområder, badeplasser. At det gjennomføres så mange gode tiltak gjør alt enklere for alle, og slike tiltak bidrar i tillegg til at byen blir mer aldersvennlig, sier Lindskog.

Til toppen