Miljøbygg - hot or not?

Miljøbygg - hot or not?

Internasjonalt er businesscaset for sertifiserte miljøbygg krystallklart. Store undersøkelser viser både lavere driftskostnader, høyere leieinntekter og høyere transaksjonspris for miljøsertifiserte bygg. Miljøbygg er både hot og lønnsomt.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Stig L. Bech, partner i advokatfirmaet BA-HR og Kjersti Folvik, daglig leder i NGBC.

Nå begynner vi også å få et antall miljøbygg her hjemme og i myriaden av meninger og profetier fra utviklere, banker, investorer og leietakere om verdien av disse, anerkjenner vi at det er et behov for grundige studier, målinger og tall som kan bekrefter eller avkrefte den samme trenden i Norge.

Flere initiativer er nå på gang for å få bedre svar. Utfordringen ligger i å stille de rette spørsmålene. For hva er det som egentlig gir verdi for hvem? Er det miljøsertifiseringen i seg selv, eller et det kvalitetene som en miljøsertifisering fører med seg som er viktig?

[img id="2"]

På leietakersiden ligger verdien antakelig primært i dokumenterte og målbare kvaliteter som eksempelvis god kvalitet på inneluft og gode lysforhold som på sin side kan føre til lavere sykefravær og høyere produktivitet. For første gang ser vi nå at leietakere konkret legger inn krav om miljøsertifisering ved leiesøk.

For utvikleren kan et miljøserifiseringssystem være en tydelig sti gjennom en jungel av standarder, forskrifter og regelverk som gjør det enklere for kunden å forstå hva de skal etterspørre og enklere for leverandører, entreprenører og rådgivere å vite hva de skal levere.

Utfordringen ligger i å stille de rette spørsmålene. For hva er det som egentlig gir verdi for hvem? Er det miljøsertifiseringen i seg selv, eller et det kvalitetene som en miljøsertifisering fører med seg som er viktig?

Og kanskje viktigst av alt handler lønnsomheten av miljøbygg om å trygge verdier. For hvem vil vel kjøpe et bygg i dag som er utdatert i morgen?

[img id="1"]

På investorsiden har kravet om miljøsertifisering gjennom et internasjonalt anerkjent system utviklet seg fra å være en fotnote i eiendomstransaksjoner for fem år siden til å bli et absolutt krav hos enkelte i dag. Flere internasjonale og norske investorer utelukker nå bygg uten sertifisering fra sin investeringsportefølje . Og ser man til bankene, så er miljøsertifisering allerede en viktig del av kredittvurdering og vurdering av restverdi, og det varsles at man kanskje ikke vil gi lån til usertifisert eiendom om 10 år.

Miljøsertifisering av eiendom handler ikke om idealisme, men om økonomiske verdier og reduksjon av risiko. Så mens vi jobber videre med å finne gode spørsmål og svar på hva som gir verdi for hvem, påstår vi rak rygg at på en skala fra 0-10 der 10 er brennhett, er miljøsertifisering av eiendom en klar åtter!

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen