Nytt logistikkbygg.
Nytt logistikkbygg. (Illustrasjon: NAV AS Arkitekter)

Miljøbygget på 1000 kvadratmeter

Det skal bygges et logistikkbygg i tilknytning til Det kongelige slott. Bygget vil bli et miljøbygg. Statsbygg er byggherre og vil lede prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Beslutningen om å reise et eget logistikkbygg er et resultat av en større sikkerhetsanalyse og en viktig del av sikkerhetsarbeidet ved Det kongelige hoff. Bygget skal bidra til sikker håndtering av post og varer, blant annet ved at alle leveranser utenfra vil gå til det frittstående logistikkbygget istedenfor til selve slottsbygningen. Det nye bygget vil også ha en viktig funksjon i avfallshåndteringen ved Slottet.

Nybygget vil bli det første som reises på Slottets grunn siden Kong Haakon og Dronning Maud utvidet Den kongelige stall for mer enn 100 år siden. Kongefamilien og Det kongelige hoff ønsker å bidra til det grønne skiftet gjennom et bærekraftig og framtidsrettet nybygg.

Et miljøbygg

Det er inngått avtale mellom Statsbygg og FutureBuilt, og det nye logistikkbygget vil være et «FutureBuilt forbildeprosjekt». Det innebærer blant annet at bygget vil ha minimum 50 % lavere klimagassutslipp enn vanlig praksis. Det er en ambisjon at anleggsplassen skal være utslippsfri.

  Foto: Statsbygg / Trond Isaksen

Miljøbygget er på 1000 kvadratmeter og vil få en diskret plassering i kulturmiljøet ved Stallgården og Dronningparken. Det vil bli etablert delvis inn i terrenget mot Dronningparken, kledd med naturstein og perforerte metallplater. Taket vil bli dekket av skiferaktige solceller og beplantning. Målet er et positivt eksempel på hvordan et nybygg kan innpasses i verneverdige omgivelser.

Miljøbygget skal bli et «nær nullenergihus». Dersom videre planlegging gir holdepunkter for det, kan ambisjonen bli oppjustert til plusshus – en bygning som faktisk produserer mer energi enn den forbruker.

Innovativ materialbruk

Det vil være gjennomgående bruk av materialer med lavest mulig klimagassutslipp. Det vil bli benyttet både tre- og andre biomassebaserte produkter, resirkulerte materialer samt nye innovative løsninger for lavutslippsbetong.

Byggestart vil være i 2018 med ferdigstillelse i 2020, og prosjektet har en kostnadsramme på 120 millioner kroner.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen