Miljøet er viktigst i fremtidens boliger

Miljøet er viktigst i fremtidens boliger

Digitaliseringen gjør boligene våre stadig smartere. Mer enn 6 av 10 anser miljøvennlige løsninger som viktigst ved utviklingen av fremtidens boliger ...

  • ENOK
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

...  og 4 av 10 kunne tenke seg å produsere, bruke og videreselge strøm sammen med naboene. Samtidig er vaskerommet det fellesområdet som gir mest grobunn for konflikt mellom naboer. Dette viser en ny studie fra TNS-Sifo og Tieto.

Den 1. juni flytter de første studentene inn i HSB Living Lab, en forskningsarena for fremtidens boliger på Chalmers universitetsområde i Göteborg, som er unik i verdenssammenheng. Et trettitalls studenter og forskere skal bo i huset, samtidig som forskning om ny teknologi, bærekraftighet, arkitektur og sosiale bånd skal finne sted døgnet rundt ved hjelp av tusenvis av smarte sensorer og avanserte IT-løsninger.

Før innflyttingen har TNS-Sifo, på oppdrag fra programvare- og tjenesteselskapet Tieto som er IT-partner på prosjektet, gjennomført en studie om ulike ønsker til fremtidens boliger. Resultatet viser at miljøvennlige løsninger står høyt i kurs – 64 prosent angir det som det viktigste fokusområdet. Tryggere og sikrere boliger samt smarte IT-løsninger som forenkler hverdagen, prioriteres av knapt halvparten av respondentene. Eksteriør og interiør er ikke like viktig – 13 prosent prioriterer inspirerende arkitektur, mens 18 prosent anser moderne og luksuriøs design for å være viktig.

– Resultatene bekrefter at det bør fokuseres på miljøvennlige og bærekraftige løsninger under utviklingen av fremtidens boliger. Her spiller ny teknologi en avgjørende rolle. Gjennom samarbeid fra første stund mellom foretak i forskjellige bransjer, fra energi- og byggesektoren til IT-selskaper, kan vi dekke alle aspekter av smarte boliger med fokus på sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftighet, sier Linnea Källgård, tjenestedesigner og prosjektleder hos Tieto.

Vil gjerne produserer strøm sammen – men irriterer seg på naboene på vaskerommet

De bærekraftige løsningene som de fleste ønsker tilgang på i fremtidens boliger, er muligheten til å kunne produsere, bruke og videreselge strøm sammen med naboer – 4 av 10 vil gjerne håndtere strøm på den måten. En like stor andel ønsker ett nullenergihus. 60 prosent angir at de vil ha en app for sporing og styring av energiforbruket i boligen.

35 prosent av respondentene vil ha smarte hvitevarer, som kjøleskap som advarer når det begynner å gå tomt for noe eller når varenes best før-dato nærmer seg. I aldersgruppen 16–29 år svarer halvparten at de vil ha smarte hvitevarer.

Et viktig aspekt i utviklingen av fremtidens boliger er å undersøke hvordan beboerne kan dele på ressurser for på den måten å redusere negativ miljøpåvirkning. Studien viser at 46 prosent kunne tenke seg å dele aktivitets- og treningsutstyr med naboene sine, og at 41 prosent kunne tenke seg å dele verktøy og hageredskaper. Bare 1 prosent vil dele dusj og bad.

Fellesrommene som forårsaker mest irritasjon mellom naboer, er vaskerommet og søppelrommet. Henholdsvis 63 og 34 prosent identifiserte dem som hovedkonfliktområdene.

– Nye digitale løsninger kan redusere spenningsnivået, for eksempel ved å gjøre det lettere å holde rede på reserveringer eller se hvor i bygget felles eiendeler befinner seg. Eiendomsforvaltere kan i sin tur få informasjon i sanntid om for eksempel mulige fuktproblemer i veggene, noe som varsles automatisk fra innebygde sensorer. Teknologien gir huset en egen stemme, sier Linnea Källgård.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen