Miljøvennlig interiør gir bedre helse

Miljøvennlig interiør gir bedre helse

I dag er det politisk korrekt å være miljøbevisst. Både nybygg og rehabiliteringer bruker svært lite energi. Men interiørarkitektene mener de kan bidra til å gjøre næringsbyggene enda mer miljøvennlige.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Interiørarkitektene kan påvirke arealbruk, utforming og materialvalg. Vi vil gjerne være med og bistå kunden i å stille krav til møblenes miljøegenskaper. Og vi vil gjerne komme inn så tidlig at vi kan være med å sette miljøkriterier ved en eventuell rammeavtale, sier Elisabeth Paus, seniormedarbeider og partner i IARK.

Arealutnyttelse og trivsel

Leiemarkedet er i endring med stadig kortere kontrakter. Har bygget en god, generell grunnstruktur kan det gi rom for fleksible løsninger.

– Det trenger ikke være nødvendig med store bygningsmessige endringer fordi om det kommer inn en ny leietaker, mener Paus.

– Bruk av aktivitetsbaserte arbeidsplasser gir større generalitet og fleksibilitet. Og når man kan bygge færre kvadratmeter per medarbeider er det bra for miljøet, sier interiørarkitekt MNIL Thea Røhrt i IARK.

Da Deloitte flyttet til Bjørvika la de til rette for en fremtidsrettet arbeidshverdag. Man kommer på jobb og finner en ledig plass i en sone tilpasset dagens arbeidsoppgaver.

[factbox id="1"]

– Utformingen er gjort etter funksjon og oppgave, mer enn etter person og posisjon. I stedet for personlige arbeidsplasser trenger vi ulike arbeidsmiljøer tilpasset ulike oppgaver, sier Røhrt.

– Cellekontoret er en historisk, tradisjonell og foreldet kontorform, hevder Paus.

Se etter miljømerker

Interiørarkitektene vil gjerne påvirke byggenes brukere. Både slik at de kan stille miljøkrav til entreprenørene og at de selv er bevisste på hvilke produkter de kjøper inn.

– Vi må opplyse om trender og produktegenskaper. Og vi har god oversikt over miljømerking og sertifiseringsordninger, forteller Røhrt.

– Når produsenter vil presentere produktnyheter spør vi hva slags materialer det er, hvordan produktene er fremstilt og om de har miljømerking. Vi leter etter produkter og materialer med anerkjente miljømerker som Svanemerket og EMAS, sier hun.

Møbler kan gjenbrukes

IARK jobber med mye med rehabilitering og gjenbruk av bygningselementer. Men også gamle møbler kan få nytt liv.

Cellekontoret er en historisk, tradisjonell og foreldet kontorform

– Noen mener det er kjedelig å bruke alt det gamle om igjen. Men en ny bordplate eller et nytt stoltrekk kan gjøre mye, sier Røhrt.

– Dette er fullt mulig hvis produktet har god kvalitet i utgangspunktet. Bærekraftige materialer gir varige løsninger, mener Paus.

Mye kan gjøres for å få gammelt interiør til å bli brukbart og trivelig. Mer bruk av planter og vegetasjon bidrar også til økt trivsel.

[img id="1"]

– Utendørs beplantning bidrar til å redusere flomproblemer, i tillegg til at det er fint å se på. Innendørs har bruk av mer grønt en positiv påvirkning på helsen, og folk jobber bedre når de har en trivelig arbeidsplass, sier Røhrt.

Miljølunsj for kunnskap

IARK er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem i NGBC. De har en egen miljøgruppe som jobber for å være faglig oppdatert innen bærekraft i faget, og har ansvar for kunnskapsheving av de ansatte.

– Interiørarkitektene må kunne nok om miljø, slik at de kan påvirke viktige beslutninger, sier Paus om også er leder av NILs utdanningskomité.

I IARK sin bærekraftstrategi heter det at de skal søke å minimere miljøbelastningen i alle prosjekter de er en del av.

– Vi holder interne miljølunsjer for å oppgradere medarbeidernes kunnskaper på området. Det gir inspirerte og kunnskapsrike medarbeidere, sier Paus.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen