Millionstraff for manglende overtid
(Foto: Arbeidstilsynet)

Millionstraff for manglende overtid

Et polsk entreprenørselskap har vedtatt en bot på en million kroner for manglende overtidsbetaling og får inndratt to millioner kroner, sier ØKOKRIM.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Selskapet får inndratt to millioner kroner i sparte lønnsutgifter, skriver ØKOKRIM i en pressemelding.

Undersøkte i utlandet

I forbindelse med et tilsyn på en byggeplass i Oslo i februar 2014 fikk Arbeidstilsynet mistanke om at det ble jobbet utover normal arbeidstid til tross for at entreprenørens lister over lønnede timer i det vesentlige viste 7,5 timers arbeidsdager fra mandag til fredag.

Tilsynet anmeldte entreprenøren til ØKOKRIM i april 2014.

ØKOKRIMs etterforskning, som blant annet innebar ransaking og gjennomgang av en stor mengde bevismateriale i utlandet, viste at arbeiderne som regel jobbet 9,5 timer på hverdager og i tillegg cirka fem timer en eller flere lørdager i måneden.

Forholdet pågikk i vel ni måneder og omfattet i de fleste månedene noen titalls arbeidere.

Manglende betaling

Overtredelsene gjelder manglende betaling for arbeidede timer utover 37,5 timer per uke, herunder overtidstillegg, og brudd på rammene for alminnelig arbeidstid, samt manglende oversiktslister over hvor mye den enkelte arbeider har jobbet.

Videre er det tre forhold som gjelder å ha arbeidere i stillas med for stor glippe mot bygg og noen steder manglende rekkverk eller for svak fundamentering, skriver ØKOKRIM.

Et byggherreselskap vedtok i januar i år en bot på 500.000 kroner for sikkerhetsmangler i samme sakskompleks.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen