Administrerende direktør Ragnar Reitan i Arctic Building & Construction mener det er flere gode grunner til å lære seg polsk.
Administrerende direktør Ragnar Reitan i Arctic Building & Construction mener det er flere gode grunner til å lære seg polsk. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

Mindre misforståelser – gjensidig respekt

Arctic Building & Construction satser stort på polsk arbeidskraft når de trapper opp sin satsing på det nordiske markedet. – Vi er veldig bevisst på vårt arbeidsgiveransvar, sier administrerende direktør Ragnar Reitan.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arctic Building & Construction har ambisjoner om vekst både i Norge og på Island, og planlegger også etablering i Sverige. Hovedadministrasjonen sitter i Polen. Selskapet har sitt utgangspunkt i Reinertsen i Polen, som Kaare Nordbø overtok i 2015, før Reinertsen gikk konkurs.

– Logoen er på en måte en historiebærer, hvor vi har beholdt buen fra Reinertsen-logoen, forklarer administrerende direktør Ragnar Reitan, som vil lede driften i Norge for fullt fra første januar.

Tett på

Reitan gikk inn på eiersiden i sommer, og han og Nordbø eier 50 prosent hver. Sammen planlegger de nå videreutviklingen av selskapet og etablering av datterselskaper. Arctic Building & Construction tar oppdrag på både bygg- og anleggsmarkedet, og tar på seg av alt fra prosjektering og leveranser til utførelsen på byggeplass. De leverer og utfører blant annet stål-, betong- og tømrerarbeid, og har leveranser av veggelementer og prefabrikkerte baderom. Virksomheten i Norge vil primært rettes mot utførelse basert på kontraktsstandardene NS 8415 og NS 8417.

– Vi vil være en komplett underentreprenør med unntak av de rene tekniske fagene, sier Reitan.

Jeg tror det bryter ned litt barrierer mellom kulturer. Og det blir lettere å unngå misforståelser og få gjensidig respekt.

- Ragnar Reitan

Visjonen er å bli den største komplette underentreprenøren i Norden.

– Det er mye konflikter i bygg- og anleggsbransjen. Vi er fokusert på å unngå konflikter ved å være tett på kunden og er veldig samarbeids- og løsningsorientert. Vi ønsker å finne gode løsninger som er kostnadseffektive for begge parter.

Både intern administrasjon, rekruttering og større innkjøp skjer i Polen. Ledelsen av prosjektene og dialogen med kundene skjer selvsagt på de ulike byggeplassene og med ledere som snakker skandinavisk.

– Vi bruker mye tid på å identifisere de riktige folkene som er i stand til å gjøre en god jobb i de landene de skal utføres, sier han.

Fast ansatte

Mens selskapet bruker noe innleie innen administrasjon, er de aller fleste polske arbeiderne fast ansatt. I dag har de ca 40 ansatte som jobber i Norge og mer enn 100 på Island. I Polen har de passert ti ansatte innen administrasjon, tilrettelegging, rekruttering og innkjøp.

– Vi er veldig bevisst på vårt arbeidsgiveransvar og skiller oss fra en del av de useriøse aktørene som ser på arbeiderne som en vare og ikke en god kollega.

Han mener det er mange fordeler med å ha polske arbeidere i den faste arbeidsstokken.

Administrerende direktør Ragnar Reitan mener det er viktig å ha både respekt og tillit blant de ansatte. Foto: Erik Burås / Studio B13

– De kjenner godt til norske forhold og vi har mulighet til å flytte folk ikke bare innad mellom prosjekter men også fra land til land.

Dermed blir det lettere å unngå oppsigelser dersom oppdragsmengden går ned i et av landene.

– Da har vi mulighet til å flytte folk over til prosjekter på Island eller omvendt. Det er positivt for de ansatte samtidig som vi klarer å holde stabilitet i selskapet.

I løpet av de siste femten årene er det mange polakker som har fått et godt fotfeste i Norge.

– Det er mange som har satt seg inn i norsk kultur, norske bygg- og anleggsregler og hvordan det er å jobbe her. Det er lettere å finne dyktige folk som man unngår problemer med. Der som ellers er det viktig å rekruttere riktige personer, og det er uansett alltid gode og dårlige representanter for de ulike fagene. Vi jobber mye med gjennomgang av søknader, cv’er, referansesjekk og så videre for å rekruttere de beste. Vår erfaring er at de har veldig høy arbeidsmoral og er lojale. Fra gammelt av har de nok veldig respekt for arbeidsgiver og de som setter krav til dem. Det var en litt mer fryktpreget ledelse i Polen før, men det er ikke sånn vi ønsker å ha det.

Entusiasme

Selskapets verdier er oppsummert i ordet «SPREK» der S’en står for «samfunnsansvarlig».

– Utenlandsk arbeidskraft er for noen litt negativt ladet, og det er viktig å presisere at vi tar avstand fra sosial dumping og har et ryddig og godt arbeidsmiljø for alle ansatte. De skal bli tatt godt vare på, og vi har en nullvisjon for uønskede hendelser.

P’en og R’en står for «profesjonell og redelig», og E for «entusiastisk».

– Det går litt mer på bedriftskulturen som vi ønsker å etablere som væremåte. Både Kaare og jeg er veldig entusiastiske som personer og fulle av iver, interesse og positivt engasjement. Det ønsker vi at skal bli reflektert i hele bedriftskulturen, med et positivt forhold til kunder, ansatte og samarbeidspartnere generelt, sier Reitan.

K’en står for «Kundetilfredshet».

– Den skal oppnås ved en gjennomgående bedriftskultur iht grunnverdiene. Uten fornøyde kunder vil vi ikke kunne ha en bærekraftig virksomhet over tid. Vi ønsker derfor utelukkende å ha ansatte og underleverandører som kan identifisere seg med våre grunnverdier og som løpende bidrar til god kundetilfredshet.

Tøff utfordring

En av utfordringene med utenlandsk arbeidskraft er språket. Der har han selv valgt å ta grep:

– Jeg skal til Warzawa nå i to uker for å ta kurs i polsk. Det er en tøff utfordring, for det er ikke det letteste språket. Det er nesten ingen ord som ligner på norsk. Men slik jeg tenker i forhold til bedriften, er dette en måte å komme nærmere våre ansatte på. Det er viktig å ha både respekt og tillit blant de ansatte, og jeg må rett og slett bare lære meg polsk. Da spiller jeg på en måte litt på mine polske kollegaers banehalvdel.

Utenlandsk arbeidskraft er for noen blitt litt negativt ladet, og det er viktig å presisere at vi tar avstand fra sosial dumping og har et ryddig og godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

- Ragnar Reitan

Rent bortsett fra Kaare Nordbø som har bodd i Polen i en årrekke, kjenner han ikke til så mange nordmenn i bransjen som har gått inn for å lære seg polsk.

– Det burde kanskje ha vært flere. Jeg tror det bryter ned litt barrierer mellom kulturer. Og det blir lettere å unngå misforståelser og få gjensidig respekt.

Generelt mener han det har blitt bedre kår for utenlandske arbeidere i Norge.

– Vi har fått Allmenngjøringsloven som har rensket bort en god del av de verste aktørene. Men så dukker det opp nye. Og det er mange kreative måter å prøve å lure seg unna på. Myndighetene har sine regler og krav, men de har en utfordrende jobb med å følge det opp. De som klarer å lure seg unna tjener penger på det og konkurrerer ut seriøse firmaer. Derfor er det utrolig viktig at myndighetene tar ordentlig tak slik at firmaene følger reglene. Jeg ser veldig positivt på at det blir fulgt opp. 

HMS-drilling

For å gjøre de polske arbeiderne godt forberedt på arbeidslivet i Norge, samarbeider de med Asbjørn Sivertsen i Nordic Safety, som gjennomfører 40 timers grunnopplæring med de ansatte før de kommer til Norge.

– Det er mye konflikter i bygg- og anleggsbransjen. Vi er fokusert på å unngå konflikter ved å være tett på kunden og er veldig samarbeids- og løsningsorientert, sier administrerende direktør Ragnar Reitan Foto: Erik Burås / Studio B13

– Nordic Safety AS leverer dokumentert og sertifisert sikkerhetsopplæring i forhold til Norske krav og EU-direktiv i forhold til sikre arbeidsplasser for alle. Innenfor bygg- og anlegg er hovedfokuset arbeid i høyden, men også andre opplæringskrav dekkes på Norsk/Engelsk/Polsk, i tillegg oversetter vi mye av materiell og eksamener til deltaker´s eget språk for å sikre bedre forståelse, forteller Sivertsen.

Selskapet har også eget agentur på fallsikrings- og redningsutstyr fra Kratos Safety og årskontroll for de fleste produsenter av fallsikringsutstyr. Fra 2018 utvider vi med sakkyndig kontroll for løfteutstyr og løfteredskaper.

– For Kaare Norbø i Artic Building & Construction har vi siden 2011 levert kombinert sikkerhetsopplæring i Polen. I denne leveransen er hovedfokus å skape gode holdninger til sikker jobbutførelse og gi kjennskap til forventninger fra bedrift, kunde og myndigheter. Kurskombinasjonen er sammensatt av varme arbeider, fallsikring, bruk av personløfter A og B, bruk av risikofylt håndverktøy (elektrisk, forbrenningsmotorutstyr, pneumatisk og vibrerende), førstehjelp, anhuker og SJA/SHA, sier Sivertsen.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen