Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Moderne bygg skal ikke være brannfeller

Hvert år herjer det rundt 4000 husbranner i landet. I fjor var konsekvensen nesten 5 milliarder kroner i erstatningsbeløp og hele 35 dødsfall. Brannsikre konstruksjoner bør være en selvfølge i moderne bygg, mener teglbransjen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Elektriske feil og tekniske svikt er blant de hyppigste årsakene til husbranner. Skal man unngå at for eksempel isolasjonsfeil eller løse koblinger totalskader bygningen, bør man se nærmere på både byggematerialer og konstruksjoner.

[factbox id="1"]

Materialet først

- Materialenes grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper er avgjørende for hvor sårbare de er i tilfeller av brann. Det er viktig å velge de riktige materialene til de riktige funksjonene i bygningen. Det er derfor man for eksempel velger murstein til peisen, slik at man kan nyte varmen og hyggen fra den brennende veden uten å risikere skade på resten av bygningen. Men mange glemmer å tenke inn brannsikring i hele bygget, uttaler Gitte Krusholm Nielsen, direktør for Byggitegl.no.

Brannmurer

Murverks brannhemmende kvaliteter har vært kjent i århundrer. Derfor ble brannmurer av tegl mellom tettliggende hus lovpålagt i mange land.

- Alt for mange bygninger mangler ordentlig seksjonering. Det gjør dem svært utsatte hvis det først oppstår brann. En riktig bygd og ordentlig vedlikeholdt brannmur av murstein eller betong forhindrer både ilden og røyken i å bre seg. Resultatet er beskjedne skader, bedre evakueringsveier og viktigst av alt – det kan redde liv, uttaler s ivilingeniør Bjørn Vik, brannrådgiver og leder for BMB, Brannvernsamarbeidet Mur og Betong.

- Det er viktig å forstå bygningskonstruksjonenes bidrag til brannenergien. Bygninger i massivtre medfører 2-3 ganger mer brannenergi enn det vi hittil har vært vant til, og en mye mer intens brannutvikling når ilden først er løs. Det betyr for eksempel at konstruksjoner som er testet og klassifisert for å utholde 60 minutter ‘vanlig’ brann, kanskje ikke holder mer enn 30 minutter i en massivtrebrann, forklarer Bjørn Vik.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen