Modulboliger på Gjerdrum

Modulboliger på Gjerdrum

Ikke alle har råd til luksusvilla med båtplass. Det er fullt mulig å tilby enkle boenheter i en rimelige prisklasse. Men da må også byggekostnadene holdes nede. BoKlok er et modulbasert boligkonsept som nå ekspanderer i Norge.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På Bekkeberget i Gjerdrum kommune er BoKlok i ferd med å ferdigstille et nytt boligfelt. Prosjektet er en del av en større satsing i det norske boligmarkedet, der målet er å bygge 200 nye hjem per år i det sentrale Østlandsområdet.

– BoKlok er et annerledes boligkonsept. Vi bygger rekkehus og leiligheter med god design, funksjonalitet og kvalitet til en fornuftig pris, sier Arild Indresand, som leder BoKlok-satsningen i Norge.

För de många människorna

Skanska og IKEA kom sammen i 1996, og ville bygge ”för de många människorna”. De tok utgangspunkt i en enslig sykepleier med barn – hva kunne hun ha råd til?

– Vi har et ekstremt kostnadsfokus. Kan vi bygge rimelige kan vi også selge rimelig, sier Indresand.

[img id="1"]

Husene kommer i moduler, der fast inventar som kjøkken, baderom og garderober er fra IKEA. Hvis det passer geografisk, det vil si at det er et IKEA varehus i nærheten av boligfeltet, vil salgsstarten skje der. BoKlok har lite tilvalgsmuligheter, men man må ikke velge møbler fra Ikea.

– Utgangspunktet var å tegne rimelige boliger for et marked med begrenset kjøpekraft. BoKlok skal være komfortabelt for en liten familie med barn, og det er viktig med effektiv arealbruk, sier Morten Longum i TAG arkitekter, som har tegnet boligene.

Husene er enkle, men har god kvalitet. De er lyse og fleksible og kan oppføres flere steder. Rekkehusene har gjennomgående belysning, du kan ha utesituasjon på begge sider av huset.

Effektiv husproduksjon

Et middel for å holde kostnadene nede er å gjenta prosessen – det gjelder alt fra prosjektering og regulering til salg og oppføring.

– For å få til en mest mulig effektiv byggeprosess, må vi rasjonalisere i alle ledd. Du trenger ikke finne opp alle gode løsninger flere ganger. Vi lager en mal for markedsplan med tidsløp, og forholder oss til den. Det krever litt innsats for å være et rimelig alternativ i de markedene vi opererer, sier Indresand.

Skanska her en egen fabrikk for moduler til BoKlok i Småland, men den klarer ikke dekke etterspørselen. I Sverige har salget av BoKlok fordoblet seg de siste fire årene, og det er etablert produksjon i Estland.

Modulene til Norge blir produsert ved Nordhus sin fabrikk øst i Polen, og fraktet hit med båt. Fabrikken har godkjenning fra SINTEF Byggforsk i bunn, og BoKlok i Norge har dratt veksler på Skanska sin kompetanse for å kontrollere at det er kvalitet i hele prosessen.

[img id="2"]

– De første rekkehusene ble overlevert til kunde nå i april. Det har nesten ikke vært anmerkninger på leveransene fra Polen, så vi er svært godt fornøyde med den jobben de gjør, sier Indresand.

Longum tror ikke større grad av industrialisering i byggeprosessene vil båndlegge arkitektens hverdag.

– Vi får en ekstra utfordring med å lage spennende arkitektur, men det er rom for tilpasninger. Når en kjenner konseptet, vet en hvilke begrensinger – og muligheter – det ligger i et modulbygg. Arkitekten sørger for at bygget passer til lokasjonen, og vi kan ha ulike fasadeutforminger. Du kan krage ut en i utgangspunktet firkantet bolig, den trenger ikke se ute som en kasse, sier han.

– Det blir etter samme prinsipp som legoklosser. Modulene holder høykvalitet, og beboerne vil knapt merke forskjell, mener Longum.

På utkikk etter tomter

På Teietunet i Bekkeberg-området i Gjerdrum kommune er folk i ferd med å flytt inn. Her er det 20 rekkehus og til sammen 20 to- og treroms leiligheter. Rekkehusene har en boflate på 110 kvm, mens leilighetene er henholdsvis 52 og 70 kvm.

– I oktober 2014 startet graving på tomten og arbeid med infrastruktur på Teietunet. Fundamenteringen begynte sommeren 2015, mens de første husmodulene kom fra Nordhus i desember. Alle boligene ble innflyttingsklare i løpet av mai, forteller Indresand.

– Vi ser etter tomter i randsonen, og vil i første omgang satse på Østlandet. Vi har en reguleringsplan for en tomt på Kløfta til høring, og vi jobber med et planforslag til et område på Jessheim. BoKlok kommer til å vokse, og det er stor vilje internt i Skanska-konsernet for å få til dette, sier Indresand.

Til toppen