Modulbygging gir økt presisjon og kvalitet

Modulbygging gir økt presisjon og kvalitet

Byggebransjen er den største miljøsynderen i verden i dag. Det er også den sektoren med størst potensial for betydelige kutt i utslippene av klimagasser, uten kostnader.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Modulbygg gir bedre kvalitet

Byggebransjen har en lett tilgjengelig og svært kostnadseffektiv mulighet til å nå energimålene.

Behovet for å redusere energiforbruket under drift av bygninger er i dag akseptert verden rundt. Endret adferd kan føre til en 50 prosent reduksjon i energibruken innen 2050.

Slike besparelser er sterkt påvirket av kvaliteten på bygningene.

Modulære eller prefabrikkerte grønne bygninger, konstruert og bygget i fabrikker med presise teknologier, kan bidra til å oppnå de gode standardene.

Disse byggene er av høyere kvalitet og mer bærekraftig enn bygg oppført på byggeplass gjennom manuelt arbeid. Det kan potensielt være dobbelt så effektivt med prefabrikkerte bygg enn bygging på byggeplassen.

Men til tross for støtten rundt modulære hus, er det en rekke hindringer i veien for en ferdighusrevolusjon.

Hvor grønne kan modulære bygg bli?

Produksjon i fabrikk betyr at modulære grønne bygninger er tettere enn konvensjonelle bygninger. Her kan varmetapet ligge på 15-25 prosent på vinteren.

Fabrikker har også bedre systemer på kvalitetskontroll, som fører til bedre isolasjonsplassering og høyere energieffektivitet.

God isolasjon kan kutte strømregningen i to sammenlignet med uisolerte bygninger.

Fordi produksjonen i et fabrikksammenheng er pågående, snarere enn basert på enkeltprosjekter på stedet, er det større rom for forskning og utvikling. Dette forbedrer ytelsen av bygninger, inkludert at det gjør dem mer motstandsdyktige mot naturkatastrofer.

Konstruksjon på byggeplass gir lavere kvalitet

Bygninger konstruert på byggeplassen kan trolig ikke oppnå de samme fordelene som modulbygg.

Studier fra Storbritannia viser en besparelse på 10 til 15 prosent i byggekostnadene og en 40 prosent reduksjon i transport ved fabrikkutviklede bygg i forhold til produksjon på stedet.

Fabrikker mister heller ikke tid på grunn av dårlig vær, og de har bedre avfallsgjenvinningssystemer.

Det at byggeplass en er åpent for været hindrer tilgang til presisjonsteknologien som kreves for å produsere bygninger til de høyeste miljøstandardene.

Denne teknologien omfatter numerisk styrte maskiner, robotmontasje, bygningsinformasjonsmodeller, samlebånd, testsystemer, festesystemer, med mer.

Numerisk styrte maskiner gir for eksempel mer presis maskinskjæring som ikke kan måles med manuell innsats.

Dette, kombinert med modellering, festing og testing av systemer, bidrar til å sikre at fabrikkene produserer med lufttette bygninger, sammenlignet med produksjon på stedet, og reduserer energitapet.

 

Teksten er oversatt og hentet fra theconversation.com 

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen