Moelven med ny og avansert fabrikk
(Sølvar Flatmo)

Moelven med ny og avansert fabrikk

– Det er vel kanskje ikke helt industri 4.0, enn skjønt, det kommer kanskje litt an på hvordan man ser det. Sikkert er det i alle fall at det blir en svært høyteknologisk fabrikk, med til dels veldig kompliserte produksjonsoppgaver som skal løses.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Erik Røshol fra Treteknisk institutt er leid inn i 50% stilling for å være prosjektleder under planlegging og bygging av den nye fabrikken som Moelven Byggmodul er i ferd med å bygge. Han mener fabrikken kommer til å bli svært teknologisk «up to date», og ser for seg at dette vil komme til å bety mye for Moelven i årene som kommer.

Avansert

– Hva tenker du på når du sier at den kommer til å bli avansert?

– Vel, det som kommer til å skje, er jo en direkteoverføring av produksjons-underlaget fra Dak -systemet hvor byggene blir konstruert til styringssystemer som styrer maskiner og robot som kommer til å utføre selve bearbeidelsen av komponentene. Dette gjelder for både trevirke og bygningsplater inngår som komponenter i modulene.

– Så vi snakker altså om en fabrikk som kan bearbeide et vidt spekter råvarer?

  Foto: Sølvar Flatmo

– Råvarene som skal bearbeides vil enten være trelast eller bygningsplater, for innendørs eller utendørs bruk. Det som så vil skje, er at både trevirke og plater vil bli bearbeidet i henhold til det produksjons underlaget som er laget, og så pakket slik at de til sammen utgjør de komponentene som skal benyttes i en modul. Modulene settes sammen på byggeplass til å utgjøre et komplett bygg. Slik sett blir det altså ganske så avansert teknologi som ligger til grunn for å få fram et produkt som vil bli oppfattet som praktiske og enkle å arbeide med, slår han fast.

Tilbygg

– Men når vi innledningsvis her snakket om en ny fabrikk, så er det bare delvis riktig, eller hva?

– Vel, dette arealet er jo nytt, og innholdet hva angår maskiner, roboter og så videre er jo også nytt, men det skal fysisk ligge i tilknytning til den eksisterende fabrikken, og blir altså et tilbygg på 1.250 kvadratmeter.

– Hva er det konkret robotene skal gjøre?

– Hovedsaklig skal trelast og plater få et antall hull og hakk som forbereder dem på å bli montert enkelt i et bygg. Dette gjøres jo også i dag, med den forskjellen at det skjer ute på montasjelinjen. Det som nå skjer, er at komponenttilvirkning og tilpasning blir flyttet fra montasjelinjene og over til en ny avdeling i fabrikklokalene til Moelven Byggmodul, slik at man har full kontroll over hele prosessen og benytter moderne maskiner og teknologi til selve komponentproduksjonen.

– Slik sett så ligner det nesten litt på det som skjedde da Moelven produserte sine seksjonshus?

– Det kan du gjerne si, om enn i en noe annen og mer moderne form. Når det er sagt, er det jo slik at dagens fabrikk har mange paralleller til Moelvens seksjonshus-satsing, så det har nok ikke vært en fjerntliggende tanke å arbeide på denne måten, sier han med et smil.

Industri 4.0

– Men helt automatisk går ikke produksjonen, slik man ser for seg at en Industri 4.0 organisering vil komme til å være?

– Det er derfor jeg sier innledningsvis at det kommer litt an på hvordan man ser det: Roboten, som er temmelig avansert, og for øvrig leveres av vår underleverandør Intek på Raufoss, henter plater, mater disse inn i en stor CNC-Maskin og stabler de på traller i riktig produksjonsrekkefølge for transport til montasjelinjene. Etter bearbeidingen blir de ferdige platen pakket som et sett av komponenter men montasjen av komponenter til ferdige moduler på linjene er fremdeles manuell så det neste naturlige utviklingstrinnet blir å tenke mer automatisert montasje. Da blir det vel etter hvert så nær en helautomatisk produksjon man vel kan komme, filosoferer han.

  Foto: Soelvar Flatmo

– Det var spennende! En lokal leverandør av roboter altså?

– Vel. Ikke av selve roboten, men av styringssystemene og alt dette andre som må til for at dette skal virke etter forutsetningen. Derfor har vi tenkt at det er en fordel med en lokal leverandør, med tanke på fremtidig service, reparasjoner, og hva den nå måtte være. Og så er det jo også litt morsomt at man kan få tak i konkurransedyktige leveranser lokalt, slår han fast.

– Du nevner at dette blir en høyt teknologisk fungerende fabrikk. Har arbeidet med den vært vanskelig?

– Det jeg vel ikke si. Moelven Byggmodul har mye god intern kompetansen og vi har arbeidet sammen med svært dyktige leverandører, midlertid er det mye forarbeide som skal til for å få alt til å fungere som det skal, og mye som skal gjennomtenkes før man setter i gang å bygge. For å få dette på plass, må man ha både kunnskap og erfaring, samt en viss porsjon tålmodighet, smiler han til slutt.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen