Moelven overtar DLHs svenske virksomhet

Moelven overtar DLHs svenske virksomhet

Oppkjøpet av DLH’s svenske virksomhet vil medføre sterk vekst for Moelven Wood i Sverige. Det sikrer spesielt en lokal tilstedeværelse i Skåne og de sørlige delene av Sverige.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Mikael Axelsson, adm.dir. i Moelven Wood AB, sier at oppkjøpet i tillegg gir dem en sterk plattform for en ytterligere ekspansjon av et kostnadseffektivt distribusjonsopplegg til både byggevarehandelen og industrielle kunder.

– Vi får muligheten til å ta over kunde- og leverandørforbindelser og dermed omsetning, og i tillegg får vi tilgang til et stort og svært effektivt lagerbygg som ligger sentralt midt i Skåne.  Det gir oss en fantastisk mulighet til å fortsette vekstreisen vår, sier Axelsson.

Geografisk tilstedeværelse i sør

Axelsson sier at Moelvens geografiske tilstedeværelse i det sørlige Sverige nå styrkes betydelig.

– Vi skal naturligvis først sørge for å bevare og utvikle de verdiene som ligger i de eksisterende kunderelasjonene i det sørlige Sverige i dag. Men vi planlegger allerede en utvidelse av sortimentet vårt, både når det gjelder egenproduserte produkter og produkter fra eksterne leverandører. På litt lengre sikt kommer vi også til å kunne tilby kundene våre i det sørlige Sverige en unik pakke av trebaserte bygge- og innredningsmaterialer i én og samme distribusjon, sier han.

Eiendelskjøp

Adm.dir. i DLH Sverige AB, Michael Skovbo Bühlmann, sier at oppkjøpet skjer gjennom et såkalt eiendelskjøp.

– I hovedsak består oppkjøpet av varelageret, eiendommen som består av lagerbygg på totalt 23 000 m2 og kontorlokaler på 600 m2,, samt inventar som tilhører virksomheten. Moelvens oppkjøp innebærer at DLH’s virksomhet i Sverige nå opphører, men vi kommer til å opprettholde noen få kundeavtaler som skal samordnes med virksomheten i Danmark, sier Michael Skovbo Bühlmann.

Virksomheten fortsetter i Hässleholm

Moelven Wood AB kommer altså til å fortsette å drive og utvikle virksomheten i Hässleholm. Det innebærer at sju personer som i dag arbeider med lagerhåndteringen ved anlegget i Hässleholm, vil bli tilbudt ansettelse i Moelven Wood AB.

– Derimot kommer samtlige øvrige funksjoner slik som markedsføring, salg, økonomi og administrasjon til å innordnes i Moelvens eksisterende organisasjon, noe som innebærer at det oppstår en overtallighet på 13 personer for ansatte i DLH, sier Mikael Axelsson.  

Moelven Wood AB overtar virksomheten 21. november 2016.

EIENDOM/23. mars 2018

Blir taket det nye gulvet?

– Det ligger an til at takene i byene i fremtiden blir tatt i bruk i mye større omfang enn de gjør i dag. I alle fall om Knut Schreiner, sosiolog i arkitektfirmaet Rodeo får rett i sine antagelser. Han mener nemlig at taket kan bli det nye møtepunktet i mange bygårder. Les hele saken

SYKEHUS/23. mars 2018

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank. Les hele saken

TREARKITEKTUR/22. mars 2018

Arven etter Norwegian Wood

I 2008 ble Stavanger-regionen europeisk kulturhovedstad. Et av de største prosjektene under arrangementet ble satt i gang i 2005, og ble til Norwegian Wood. Målet var, gjennom innovative forbildeprosjekter, å skape et utstillingsvindu for nyskapende miljøvennlig trearkitektur og videreutvikle den rike trearkitekturen i Norge og Stavanger. Les hele saken

Til toppen